Podstawowe pojęcia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia na egzamin - strona 1 Podstawowe pojęcia na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA   MIEJSKI UKŁAD WODOCIĄGOWY  (dystrybucja) – stanowi zespół współdziałających  elementów składowych(obiektów i urządzeń) których zadaniem jest dostarczenie odbiorcom  potrzebnej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem przy zachowaniu jej normatywnych  wymagań. (Kiedyś jakość wody badało się u dostawcy wody, a teraz u odbiorcy)  SYSTEM WODOCIĄGOWY  – dwa lub więcej współpracujące układy hydrauliczne  dostarczające wodę  SIEĆ WODOCIĄGOWA  – element układu lub systemu wodociągowego - liniowa struktura  geometryczna (przewody, rurociągi o różnej funkcji)  - no. Tranzytowy  – rurociąg od ujęcia do obszaru zabudowy, charakteryzuje się tym, że nie  powinno być do niego innych podłączeń sieci  -  podział ze względu na ważność w obszarze zasilającym:  * magistrale-  czerpią z rurociągu tranzytowego wodę i dostarczają do skupisk odbiorców  * sieć rurociągów rozprowadzających – czerpią wodę z magistral do odbiorców, do jakiegoś  osiedla mieszkaniowego    * struktura sieci rozdzielczej-  (w osiedlu) jest połączona z konkretnym odbiorcą  Nie ważna jest średnica rurociągu tylko to jaką pełnia funkcję   PRZYŁĄCZE - punkt w którym łączy się sieć z budynkiem odbiorcy – max do 15 metrów  RODZAJE SIECI :   -  sieć pierścieniowa – do dowolnego punktu woda może dopływać z kilku stron  -  sieć rozgałęziona – woda do odbiorcy dopływa z jednego kierunku  -  sieć pierścieniowo rozgałęziona – układ mieszany  KLASYFIKACJA UKŁADÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ:   Np.  od sposobu wykorzystania zasobów wodnych:- system ogólnego przeznaczenia; -  system półrozdzielczy; - system rozdzielczy  Od wielkości systemu:- lokalne; - centralne; - grupowe; - regionalne; - okręgowe  Najczęstsza klasyfikacja:  Według struktury hydraulicznej:  -  sposób zasilania w wodę systemu: * grawitacyjny – źródło wyżej położone od obszaru  zasilania ; * pompowy  – wytwarzamy sztuczne ciśnienie, źródło jest za nisko by woda sama  dopłynęła; * mieszany  -  od liczby źródeł zasilania:* system 1 źródłowy; * system wieloźródłowy  -  od liczby stref ciśnienia: * system 1 strefowy; * system wielostrefowy  STRUKTURA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO  w zależności od potrzeb i uwarunkowań  lokalnych jest różny, podstawowe elementy  -  ujęcie wody  - stacje uzdatniania wody (nie zawsze mus i być bo woda może spełniać warunki normatywne  -  pompownia (nie ma tego system grawitacyjny) są różne pompownie np. I stopnia, II stopnia  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz