Teoria systemów - strona 2

note /search

Układ ze sprzężeniem zwrotnym-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Teoria systemów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Określenia dotyczące układu ze sprzężeniem zwrotnym     W praktyce nie stosuje się układów regulacji bez sprzężenia (poza wyjątkami). Schemat strukturalny układu regulacji automatycznej przedstawia rys.3.1: Rysunek 3.1 Schemat strukturalny układu z ujemnym sprzężeniem zwrotnym Oznaczenia : r - w...

Zera, bieguny i stabilność-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Teoria systemów
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7917

Zera , bieguny i stabilność     W automatyce chętnie posługujemy się transmitancją operatorową (inaczej funkcja przenoszenia lub przepustowość). Wiążą się z nią takie podstawowe pojęcia jak zero i biegun transmitancji ; biegun (miejsce zerowe

Opracowane zagadnienia na egzamin - System

  • Politechnika Wrocławska
  • Teoria systemów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 987

1. Zdefiniuj pojęcie systemu System jest pewną całością, w której współdziałają wyodrębnione części składowe. Funkcjonowanie systemu zależy od funkcji części składowych i związków między nimi. Powiązanie części składowych systemu określają strukturę systemu. Otoczenie oddziałuje na sys...

Wykład - podstawy informatycznych systemów zarządzania

  • Politechnika Wrocławska
  • Teoria systemów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

PODSTAWY INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Matematyczne Modelowanie Systemów SYSTEM - pewna całość wyodrębniona z całości, która nas otacza, w której współdziałają wyodrębnione części składowe. Funkcjonowanie systemu zależy od funkcji części składowych. OTOCZENIE WE WY SYSTEM Teoria i te...