Projektowanie - strona 2

note /search

Zasady projektowania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Zasady projektowania i budowy obmurzy  pieców • Wprowadzenie • Etapy projektowania – wyliczenia gabarytów – dobór materiałów – obliczenia cieplne – dobór, wyliczenia i zestawienie formatów – zapotrzebowanie materiałowe – ustalenie dylatowania AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra...

Obliczenia cieplne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Obliczenia cieplne AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Termodynamika techniczna  – projekt, prowadzący: dr inż. Krzysztof Dul  Mechanizmy transportu ciepła: • Przewodzenie ciepła – proces wymiany ciepła w wyniku  nieuporządkowaneg...

Materiały ogniotrwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Materiały ogniotrwałe Ogólny podział Materiały ogniotrwałe są stosowane w przemyśle chemicznym, ceramicznym, budowy maszyn, koksownictwie i gazownictwie, a przede wszystkim w hutnictwie

Materiały ceramiczne - omówienie - Materiały ogniotrwałe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

6   MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2006 • tom LVIII ZASTOSOWANIA JACEK SZCZERBA Wydzia³ In¿ynierii Materia³owej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wstêp Materia³y ogniotrwa³e s¹ tworzywami ceramicznymi, bez których  nie  mo¿na  przeprowadziæ  procesów  technologicz- nych odbywaj¹cych siê w wy...

Oznaczenia, symbole - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Oznaczenia Designation Bezeichnung Symbol Item Kurzzeichen Wymiary Dimensions Messe [mm] Objętość Volume Rauminhalt [dm ] 3 a h b 64 64 64 76 76 76 76 64 64 64 64 64 76 76 76 76 64 64 64 76 76 76 76 64 64 64 76 76 76 80 100 100 230 250 300 230 230 250 300 187 114 230 250 300 300 250 300 300 230 250...

Piec szybowy - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

Temat nr 72: Projekt wymurówki pieca szybowego do prażenia kamienia wapiennego. Dane do projektu: Średnica wewnętrzna d (stała): Φ= 4,8 [m] Wysokość robocza szybu: L= 24 [m] Wymagania: Założyć wysokość i rozkład temperatury w piecu Przyjąć podział na strefy Dla każdej ze stref dobrać rodzaj...

Termodynamika - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: termodynamika statystyczna, techniczna, chemiczna, klasyczna, jednostka masy....

Projektowanie pieca

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ciepło właściwe, zadania, wzory, przykłady....

Termodynamika techniczna - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: gaz doskonały, gaz rzeczywisty, gaz półdoskonały, temperatura, ciśnienie....