Piec szybowy - projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Piec szybowy - projekt - strona 1 Piec szybowy - projekt - strona 2 Piec szybowy - projekt - strona 3

Fragment notatki:

Temat nr 72:
Projekt wymurówki pieca szybowego do prażenia kamienia wapiennego.
Dane do projektu:
Średnica wewnętrzna d (stała): Φ= 4,8 [m]
Wysokość robocza szybu: L= 24 [m]
Wymagania:
Założyć wysokość i rozkład temperatury w piecu
Przyjąć podział na strefy
Dla każdej ze stref dobrać rodzaj materiału i formaty klinów dla warstwy roboczej
Dobrać materiał i ustalić grubości pozostałych warstw w strefie ogniowej tak, aby temperatura pancerza nie przekraczała 80ºC
Dla strefy podgrzewania i suszenia:
Obliczyć zapotrzebowanie materiałowe
Określić sposób wymurowania
Ustalić wielkość i sposób dylatowania
Wstęp :
Piece szybowe są stosowane przede wszystkim w produkcji materiałów wiążących do wypalania kamienia wapiennego. Używa się ich także do produkcji materiałów ogniotrwałych do wypalania magnezytu i dolomitu oraz w produkcji szamotu-do wypalania glin. Piece szybowe mają kształt o przekroju kołowym lub eliptycznym, rzadziej prostokątnym, charakteryzują się prostą konstrukcją.
Piece szybowe mogą być opalane koksem, antracytem, lub węglem kamiennym oraz gazem generatorowym lub ziemnym. Piece szybowe charakteryzują się dużą wydajnością oraz bardzo małym zużyciem paliwa na jednostkę wypalanego produktu.
W projekcie, będę wykonywać obliczenia dla pieca szybowego do produkcji kamienia wapiennego. Jest on podzielony na 3 główne strefy, różniące się wysokością panujących w nich temperatur. DOPISAĆ TU REAKCJE SPALANIA KAMIENIA WAPIENNEGO Warunki pracy obmurzy pieców szybowych:
Jednym z podstawowych warunków prawidłowego działania pieca szybowego jest jednolita i stała granulacja ładowanych materiałów. Zapewnia ona maksimum wolnych przestrzeni między bryłami wsadu, przez co opory przepływu gazów są najmniejsze. Warunki wypalania są przy tym stałe, co ułatwia prace obsłudze pieca.
Drugim istotnym warunkiem prawidłowej pracy pieców szybowych jest równomierne zasilanie ich wsadem i równomierny odbiór wypalonego materiału. Utrzymywanie stałych wysokości słupa wsadu w piecu oraz ciągłego, płynnego opuszczania się materiału w dół szybu warunkuje utrzymanie stałego położenia i stałych wysokości poszczególnych stref, a więc i utrzymanie właściwego rozkładu temperatur wzdłuż wysokości pieca. Zasilanie wsadem i odbiór wypalonego produktu winny też odbywać się równomiernie na całym przekroju szybu.
Trzecim czynnikiem warunkującym prawidłową pracę pieców jest właściwy i stały przepływ gazów Gazy powinny przepływać równomiernie całym przekroju szybu, gdyż tylko wtedy uzyskuje się jednakowe wypalenie wsadu.
Tabela nr 1. Warunki pracy obmurzy pieców szybowych


(…)


Porowatość otwarta: 20%
Wytrzymałość na ściskanie: 35 N/mm2
Ogniotrwałość pod obciążeniem, t0,6 : 1400ºC
Ogniotrwałość zwykła: 173 sP
Analiza chemiczna: Al2O3: 36%
Fe2O3: 2,5%
Przewodność cieplna : 1,3 W/m*K (800ºC); 1,4 W/m*K (1100ºC)
Rozszerzalność cieplna liniowa: 0,4% (800ºC); 0,6% (1100ºC)
Skurczliwość lub rozszerzalność wtórna liniowa 1350ºC/ 2h: ± 0,2%
Strefa wypału:
Materiałem dla warstwy…

Ogniotrwałość zwykła: 171 sP
Analiza chemiczna: Al2O3: 32%
Fe2O3: 2,5%
Przewodność cieplna : 1,3 W/m*K (800ºC); 1,4 W/m*K (1100ºC)
Rozszerzalność cieplna liniowa: 0,4% (800ºC); 0,6% (1100ºC)
Skurczliwość lub rozszerzalność wtórna liniowa 1350ºC/ 2h: ± 0,2%
Obliczenia cieplne dla warstwy roboczej
Wymurówka pieca szybowego w strefie wypału będzie składać się z czterech warstw. Szyb wymurowany jest wewnątrz…
… budowlana pełna
0,64
250
Płaszcz stalowy
stal
58
8
RYSUNEK WARSTWY!!!!
Dla warstwy roboczej dobrałam kliny płaskie typu 1P10. Doboru dokonałam na podstawie katalogu firmy AWOTEX.
Tabela nr 4. Charakterystyka klinu płaskiego 1P10
Symbol
Wymiary [mm]
Objętość [dm3]
Stosowany do sklepień o promieniu wewnętrznym r [mm]
1P10
a
b
119
109
1,68
2575
RYSUNEK KLINU!!!!!
Obliczam całkowity opór cieplny Rc= R1+R2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz