Szybowy piecyk - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szybowy piecyk - omówienie - strona 1 Szybowy piecyk - omówienie - strona 2 Szybowy piecyk - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
URZĄDZENIA CIEPLNE PROJEKT Temat : Zaprojektować wymurówkę pieca szybowego do prażenia kamienia wapiennego.
Temat projektu 2.3: Zaprojektować wymurówkę pieca szybowego do prażenia kamienia wapiennego.
Dane: - średnica wewnętrzna d  4,2 [m] (stała)
- wysokość robocza szybu L = 21 [m]
Wymagania: założyć wysokość i rozkład temperatury w piecu ;
przyjąć podział na strefy;
dobrać rodzaj materiału dla każdej ze stref;
dobrać formaty klinów dla warstwy roboczej;
ustalić grubość warstw w strefie ogniowej tak, aby temperatura pancerza nie przekraczała 80ºC. Dla strefy spiekania : obliczyć zapotrzebowanie materiałowe;
określić sposób wymurowania;
ustalić wielkość i sposób dylatowania.
Plan projektu: Wstęp. Opis techniczny wyłożenia. 3. Podział na strefy pieca szybowego. Rozkład temperatur w piecu. 4. Dobór materiałów ogniotrwałych na strefy w piecu. 5. Obliczenia cieplne dla strefy ogniowej. 6. Obliczenia zapotrzebowania materiałowego dla warstwy roboczej strefy ogniowej. 7. Obliczanie zapotrzebowania na materiały nieformowane. 8. Określenie sposobu ułożenia klinów i dylatowania. 9. Zestawienie zapotrzebowania materiałowego. 10. Literatura. Wstęp. Opisany poniżej piec szybowy przeznaczony jest do prażenia magnezytu naturalnego. Na rys. 1. przedstawiono rozkład temperatur w jego wnętrzu wraz z strefami. Surowce podawane do pieca zawierają pewną ilość wilgoci i w pierwszej strefie odbywa się jej odparowanie oraz podgrzewanie materiałów wsadowych. W miarę wzrostu temperatury następuje rozkład zanieczyszczeń ilastych i materiałów organicznych. Strefa wypalania przechodzi następnie w strefie chłodzenia, w której na początku rozkładają się jeszcze resztkowe jądra ziarn magnezytu i następuje intensywna wymiana ciepła pomiędzy gorącym surowcem a płynącym w przeciwprądzie powietrzem.


(…)

… pośrednia
(konstrukcyjno-
-izolacyjna).
L10
0,52
(12000C)
1260
350
Obliczanie oporu cieplnego dla stosowanych materiałów.
Obliczanie oporu całkowitego ściany.
gdzie: si - grubość odpowiedniej warstwy,
λi - współczynnik przewodzenia ciepła,
Z tabeli 14.2 (str. 352 [1]) odczytano że dla s/λ =2,51 [m·K/W] i tw=12000C wartość współczynnika φ = 0,961 [-].
Obliczanie gęstości strumienia cieplnego q.
gdzie: φ- współczynnik zależny od s/λ i tw.
tw - temperatura w piecu [oC]
to - temperatura otoczenia [oC]
s/λ - całkowity opór cieplny [m·K/W]
Obliczanie temperatury zewnętrznej obmurza tz.
Obliczanie temperatur pomiędzy poszczególnymi warstwami.
Materiały zostały dobrane prawidłowo gdyż temperatury pomiędzy warstwami nie przekraczają wytrzymałości termicznej stykających się materiałów.
Temperatura zewnętrzna pancerza…
… klina.
ma,b = V 1· V 1,2 = 1680 cm3ma = 3,86 kg
= 2,3 g/cm3 Obliczenie masy klinów w tonach.
7. Obliczanie zapotrzebowania na materiały nieformowane.
gdzie:
zz - zapotrzebowanie zaprawy;
V1 - objętość obmurza;
nz - średnia norma zużycia zaprawy [m3/m3]; przyjęto nz=0,05[m3/m3] wg [1]
cn - ciężar nasypowy zaprawy[kg/m3]; cn=2060 [kg/m3]; wk - współczynnik kontrakcji zaprawy wskutek zarabiana; przyjęto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz