Obliczenia cieplne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Obliczenia cieplne  - omówienie - strona 1  Obliczenia cieplne  - omówienie - strona 2  Obliczenia cieplne  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Obliczenia cieplne AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Termodynamika techniczna  – projekt, prowadzący: dr inż. Krzysztof Dul  Mechanizmy transportu ciepła: • Przewodzenie ciepła – proces wymiany ciepła w wyniku  nieuporządkowanego ruchu cząstek, między częściami ciała o różnej  temperaturze. Proces prowadzi do wyrównania temperatury w  całej  rozpatrywanej objętości. • Konwekcja - proces przenoszenia ciepła wynikający z ruchu materii w  objętości dowolnego płynu. Istnieje kilka mechanizmów przenoszenia  ciepła, np przenoszenie za pomocą dyfuzji molekularnej, dyfuzji  turbulencyjnej, adwekcja (przenoszenie, konwekcja) ciepła.  • Promieniowanie cieplne (termiczne) to promieniowanie, które wytwarza  ciało mające temperaturę większą od zera bezwzględnego.  Promieniowanie to jest falą elektromagnetyczną o określonym widmie  częstotliwości. Przekazanie ciepła następuje wskutek przekształcenia  się energii cieplnej w energię promieniowania, która przebywa  przestrzeń z prędkością światła, aby w innym miejscu przekształcić się  częściowo lub całkowicie w energię cieplną. Wnikanie ciepła - jest to wymiana ciepła między ciałem stałym a płynem  będącym w ruchu AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Termodynamika techniczna  – projekt, prowadzący: dr inż. Krzysztof Dul  PODSTAWOWE DEFINICJE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU CIEPŁA (GĘSTOŚĆ STRUMIENIA CIEPLNEGO) ilość ciepła jaka przepływa przez dane ciało w jednostce czasu [J/s] = [W] gdzie: Q*- ciepło, t-czas, STRUMIEŃ CIEPLNY (OBCIĄŻENIE CIEPLNE) natężenie przepływu ciepła odniesione do jednostki powierzchni (straty ciepła  przypadające na jednostkę powierzchni) [W/m2] gdzie:  A - powierzchnia, Natężenie przepływu ciepła  [W] dt dQ * Q  A Q  q A q    Q AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Termodynamika techniczna  – projekt, prowadzący: dr inż. Krzysztof Dul  Przewodzenie ciepła • stan ustalony (stacjonarny) • stan nieustalony (niestacjonarny) AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Termodynamika techniczna  – projekt, prowadzący: dr inż. Krzysztof Dul  Warunki stacjonarne   z w t t s    q Strumień ciepła:  s t z   w t   q AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

(…)

… Ogniotrwałych
Termodynamika techniczna – projekt, prowadzący: dr inż. Krzysztof Dul
Ściana wielowarstwowa
1
q1  (t w  t1 )
s1
2
q2  (t1  t2 )
s2
t3=tz
I warstwa
II warstwa
3
q3  (t2  t z )
s3
Z założenia: Q1 = Q2 = Q3 = Q
 s1 s2 s3 
t w  t z  q   
   
2
3 
 1
s
Gdzie: 


lub
III warstwa
t w  tz
q
s

si
i
- opór cieplny ściany [m2K/W]
AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej…
… promieniowania ciała doskonale czarnego [W/m2K]
- współczynnik emisji z powierzchni zewnętrznej, zależny od jej barwy i faktury
 = 0,85‚0,90 – powierzchnie ceramiczne
 = 0,80 – stal utleniona
 = 0,3‚0,7 – farba aluminiowa
 k  k  t z  to
4
q  k  4 t z  to 
5
K = 2,45 – powierzchnie poziome, oddające ciepło ku górze (przekrycia)
K = 1,75 – powierzchnie pionowe (ściany)
K = 1,30 – powierzchnie poziome…
… Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Termodynamika techniczna – projekt, prowadzący: dr inż. Krzysztof Dul
Wartości współczynnika  w zależności od temperatury
tw i oporu cieplnego s/
Tw [°C]
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0,1
0,535
0,595
0,635
0,663
0,668
0,704
0,718
0,730
0,2
0,673
0,715
0,742
0,762
0,775
0,785
0,800
0,810
0,3
0,750
0,779
0,796
0,810
0,822
0,833
0,840
0,846
0,4
0,789
0,815…
… –  = 12 * 10-6
k = 0,35
A. Szczeliny dylatacyjne w pierścieniach
Wd = k * p (d * aw – D * ap)
1,85


wd  0,35  3,14 5310 
 5750  12  106  300   85mm
100


Stosując przekładki z tektury 2 mm potrzeba:
n = 85/2 = 43 szt.
Ponieważ w pierścieniu jest 174 kliny, to przekładki te należy
umieszczać co każde 4 kliny (174 : 43 = 4)
Uwaga!
Wprowadzenie przekładek dylatacyjnych wymaga korekty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz