Marketing przemysłowy

note /search

Projekt marketing przemysłowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4200

...Pierwsza kuchnię gazowo-węglową wyprodukowano we Wronkach w roku 1957. Dzisiaj wykorzystujemy te 50 lat doświadczenia do produkcji  nie tylko kuchni, ale także do wprowadzania na rynek innych nowoczesnych produktów ułatwiających domowe obowiązki. W pierwszym okresie obecności na rynku doskona...

Analiza rynków produktów przemysłowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

Analiza i prognoza rynków produktów przemysłowych analizy wyników produktów przemysłowych dotyczą popytu badania tego rynku powinny opierać się na trzech podstawowych zakresach: 1) Analizy przewidywanego popytu w następnych okresach oraz przemian jakie mogą wystąpić na rynku. - W wyniku działań...

Cykl życia produktów przemysłowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Cykl życia produktów przemysłowych W przypadku produkcji maszyn i urządzeń mówimy o cyklu życia produktu. Występuje porównywalność z dobrami trwałego użytku. W masie podstawowych surowców, materiałów, paliw, pojęcie to nie jest w ogóle adekwatne - tu nie można mówić o cyklu życia. Metoda ABC Jes...

Badanie rynku produktów - czynniki

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Czynniki powodujące iż przedsiębiorstwo potrzebuje badać rynek produktów. Trzy grupy tych czynników: Powstanie i wstępne techniczne opracowanie pomysłu nowego środka produkcji wyrobu dotychczas nie produkowanego w tym przedsiębiorstwie i uznanych mu konkurencyjnych producentów lub wyrobu wytwarza...

Klasyfikacja produktów przemysłowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2009

Klasyfikacja produktów przemysłowych Produkt - dobro lub usługa zdolna do zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wszystko to co można oferować nabywcom. Dla potrzeb marketingu produkty dzieli się wg kategorii jego ostatecznego odbiorcy: I produkty konsumpcyjne oraz II produkty przemysłowe Wśród produkt...

Skład grupy decyzyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1687

Kto może wchodzić w skład grupy decyzyjnej Produkty przemysłowe Użytkownik - inicjator zakupu i to on odczuwa bezpośrednio skutki dobrego lub złego zakupu. Badany - osoba zbierająca i analizująca informacje rynkowe, która dysponuje najszerszym zbiorem informacji i ona może decydować jaki strumi...

Nabywcy dóbr przemysłowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

Nabywcy dóbr konsumpcyjnych Wszystkich konsumentów charakteryzują pewne zbliżone cechy odnoszące się do podejmowanych decyzji zakupów, które są niezależne od innych czynników. Zaliczane są: Emocjonalność decyzji Ograniczona wiedza o nabywanym towarze Opieranie się na wiedzy innych osób Wystę...

Okręgi przemysłowe na świecie

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3059

Okręgi przemysłowe na świecie Okręg Damodar w Indiach obejmuje: Sindri, Jamshedpur, Asansol - utworzony na bazie: węgla kamiennego, rud żelaza oraz miedzi, miki, boksytów - główne gałęzie przemysłu: hutnictwo żelaza i stali, elektromaszynowy (metalowy, obrabiarkowy, środków transportu), chemiczny...

Podział informacji w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1778

Podział informacji w przedsiębiorstwie. I z punktu widzenia potrzeb kierownictwa możemy wyróżnić 3 rodzaje informacji: informacje, które mają służyć pomocą w podejmowaniu decyzji informacje, które mają zapewnić odpowiednią komunikację między pracownikami informacje, które mają zapewnić inne po...

Przemysłowy marketing-mix

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing przemysłowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

Przemysłowy marketing-mix Produkt Jakość techniczna Głębokość asortymentu Marka Instalowanie i serwisy Gwarancje Doradztwo techniczne i szkolenia Dystrybucja Negocjacje Zawieranie transakcji Sprzedaż (kanały dystrybucji) Terminowość dostaw Magazynowanie Promocja Sprzedaż bezpośrednia Pr...