Konstrukcje betonowe - strona 2

Przypadek CC

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

W przypadku CC zależności m(Q i są bardziej skomplikowane niż w przypadku CT. W wyniku całkowania (tu pominięte) dla betonu zwykłego {Xzn.fck ...

Siły wewnętrzne i odkształcenia w stanie granicznym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Siły wewnętrzne i odkształcenia w stanie granicznym Najczęściej spotykanym typem słupów są słupy o przekroju prostokątnym Warunki równowagi w przekroju prostokątnym w stanie granicznym, wywołanym przez siłę N^, przedstawiono w dwóch postaciach - po lewej stronie w zależności od sił i momentów zgin...

Uwagi o obliczaniu slupów w niektórych rodzajach budynków

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Uwagi o obliczaniu slupów w niektórych rodzajach budynków W kilkukondygnacyjnych budynkach, w których stropy zapewniają współpracę słupów z systemami usztywniającymi złożonymi ze ścian, można, w zależności od sztywności stropów i słupów, zastosować stałą, z góry określoną długość obliczeniową słupó...

Rysunek konstrukcyjny budowlany

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2975

UKD 744.43:69.001.2:624.012.4   POLSKI KOMITET  NORMALIZACJI,  MIAR I JAKOŚCI P O L S K A    N O R M A PN-88 B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany Konstrukcje betonowe,  elbetowe i  sprę one Zamiast: PN-64/B-01041 Grupa katalogowa 0701 Building drawings. Concrete,  reinforced concrete, and prestr...

Obliczenia stropu płytowo-żebrowego -konstrukcje betonowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Radosław Tatko
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu WROCŁAW 20.06.2013r KONSTRUKCJE BETONOWE Żelbetowy monolityczny strop płytowożebrowy w budynku gospodarczo-magazynowym [ Projekt zawiera obliczenia żelbetowego stropu płytowo-żebrowego w budynku gospodarczomagazynowym. Obliczenia zostały wykonane na podst...

Ćwiczenie 3 - konstrukcje betonowe 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Radosław Tatko
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Budownictwa Ćwiczenie 3 Konstrukcje betonowe Rok akademicki 2013/2014 Grupa 5 Ćwiczenie 3 DANE: Klasa betonu C30/37 Stal B500St Moment zginający MEd= 365 kNm Siła osiowa NEd= 950 kN BETON C30/37 STAL B500St PRZYJĘTY PRZEKRÓJ: b=600mm...

SGN - podstawowe zależności

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

SGN podstawowe zależności Przypadki CT i CC odpowiadają w przybliżeniu (ale niezupełnie ściśle) przypadkom, które w starszych polskich normach i podręcznikach nazywano przypadkami „dużego mimośrodu" i,. małego mimośrodu". Rzeczywiście, do wy tw orzenia rozkładu CT potrzebny jest odpowiedn...

Konstrukcje betonowe - elementy i hale

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr inż. Janusz Pędziwiatr
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 7672

in. porusza zagadnienia takie jak: przekrój zginany, zasię sfery ściskanej, stan graniczny ugięcia, wytrzymałość betonu, plastyczność, nominalna średnica pręta, sens fizyczny. W notatce znaleźć można informacje takie jak: zbrojenie podłużne, miara pełzania, różnice pomiędzy skurczem a pełzaniem, sze...

Cienkościenne przekrycia żelbetowe inne niż kopuły - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3836

Cienkościenne przekrycia żelbetowe inne niż kopuły kuliste - krótki opis kilku wybranych obiektów. Do dachów tego typu stosowanego na ogół rzadko w budownictwie miejskim zaliczamy powłoki walcowe jedno i wielofałdowe, tarczownice i przekrycia konoidalne. Przekrycia tego typu stosowane są dla dużych...

Długość zakotwienia - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4536

Napisać wzór określający podstawową, wymaganą długość zakotwienia Jakiego rzędu wartości otrzymuje się z tego wzoru, gdy naprężenie w zbrojeniu jest bliskie obliczeniowej granicy plastyczności? Fbd- graniczne naprężenie przyczepności...