Konstrukcje betonowe - strona 3

dodatkowe wymagania do zbrojenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1820

Jakie dodatkowe wymagania należy stosować gdy zbrojenie składa się z prętów o średnicy większej niż 32mm? Grube pręty wymagają grubego otulenia - odłupywaniu się otuliny i powstawaniu szerokich rys zapobiega zbrojenie przypowierzchniowe. Stosuje się je gdy średnica prętów (lub zastępcza średnica wią...

Kopuły betonowe i żelbetowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3192

Kopuły betonowe i żelbetowe - krótki opis kilku wybitnych obiektów. Kopuły należą do najdawniej znanych i stosowanych przekryć o dużej rozpiętości. Pierwszym osiągnięciem realizacji nowoczesnych kopuł żelbetowych była wzniesiona w 1908 roku kopuła żebrowa w Hali Ludowej we Wrocławiu o rozpiętości 6...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 910

10. Co oznaczają występujące w tablicach dotyczących wymagań ze względu na pożar takie napisy jak np. 150/25, 300/30 ? Jest to stosunek bmin/a Odległość osi zbrojenia od nagrzewanej powierzchni betonu. Wymiar zależy od wymaganej odporności o...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1421

Jakie trzy kryteria ze względu na pożar powinny spełniać elementy konstrukcyjne, podać skróty oznaczające te kryteria i krótkie definicje. R - nośność E - szczelność I - izolacyjność 2. Jakie dwa czynniki mają zasadniczy wpływ na czas przetrwania konstrukcji w warunkach pożaru? - rozmiar elemen...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1267

Norma definiuje sześć typów klas ekspozycji w zależności od środowiska. Podać nazwy co najmniej 4 z nich. XO - brak zagrożenia korozją i agresją chemiczną XC1-XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacją XCD1-XCD3 - korozja spowodowana chlorkami XS1-XS3- korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 574

Stal należącą do klasy ciągliwości C spełnia wymaganie : 1,15= 7,5% 8. Dlaczego wysoka ciągliwość stali jest korzystna? Ponieważ nie grozi jej kruche zniszczenie. Jeżeli wystąpi przeciążenie spowodowane nieprzewidywalnym obciążeniem, to przec...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

Na czym polega metoda częściowych współczynników bezpieczeństwa (należy odpowiedzieć jednym zdaniem) Polega na przyjęciu współczynników przy projektowaniu tak aby wywoływało najbardziej niekorzystny efekt. Zwiększa si...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 9

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Kiedy polskie normy sprzeczne z Eurokodem zostaną wycofane i zastąpione przez normy europejskie? Normy krajowe sprzeczne z Norma Europejska powinny być wycofane najpóźniej do marca 2010 roku. Z jakich części składa się Eurokod 2? Eurokod 2 ...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Naszkicować wykres przedstawiający odkształcenie próbki betonowej w funkcji czasu przy osiowym ściskaniu stałą siłą - na wykresie oznaczyć odkształcenie sprężyste i odkształcenie pełzania. Co to jest miarodajny wymiar Co oznacza ok...

Konstrukcje betonowe 1 - Pytania egzaminacyjne 11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2730

Jakie dwa rodzaje skurczu betonu rozróżnia się w normie? Który z tych rodzajów ma istotny wpływ na całkowity skurcz mocnych betonów? Dwa podstawowe rodzaje skurczu to: - skurcz spowodowany wysychaniem - skurcz autogeniczny ( samorodny, samoczynny) To skurcz spowodowany wysychaniem ma istotny wpł...