Konstrukcje betonowe

Analiza konstrukcji - uwagi wstępne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379

Analiza konstrukcji Uwagi wstępne, podstawowe definicje Nośność elementów ściskanych silnie zależy od mimośrodu siły ściskającej, który jest wynikiem działania momentu zginającego. Poza momentami zginającymi obliczonymi, jak zazwyczaj, według teorii pierwszego rzędu, na miarodajne do wymiarowania ...

Imperfekcje geometryczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4816

Imperfekcje geometryczne Imperfekcje geometryczne tzn. ewentualne odchylenia kształtu konstrukcji od kształtu zaplanowanego są wynikiem niedokładności (na ogół nieuniknionych) wykonania. Tak więc elementy, które w projekcie rozpatruje się jako proste i pionowe, w rzeczywistości nie spełniają tych z...

Krzywe interakcji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2492

Krzywe interakcji Gdy: mimośród e jest w przybliżeniu równy zeru (np. w wewnętrznych słupach ram nieprzesuwnych). moment zginający działający na przekrój może zmieniać znak (np. dominują momenty wywołane przez obciążenie wiatrem), to racjonalne może być zastosowanie symetrycznego zbrojenia; zakła...

Metoda nominalnej sztywności w zastosowaniu do elementów wydzielonych...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1778

Metoda nominalnej sztywności w zastosowaniu do elementów wydzielonych Zakłada się sztywności nominalne wszystkich elementów, rozwiązuje się zagadnienie rozkładu sił wewnętrznych według teorii I-rzędu (z uwzględnieniem imperfekcji). Podobni...

Metoda nominalnej sztywności

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2289

Metoda nominalnej sztywności Momenty zginające potrzebne do wymiarowania elementu oblicza się stosując nominalne sztywności wyznaczone według p. 13.5. Istnieją dwie możliwości . Cały ustrój oblicza się według teorii drugiego rzędu. Nie ma potrzeby rozpatrywania smukłości wydzielonych elementów ani...

METODA OGÓLNA - analiza

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

METODA OGÓLNA W analizie metodą ogólną tzn. według teorii nieliniow ej geometrycznie i fizycznie (opartej na nieliniowych zależnościach naprężenie - odkształcenie) powinno się brać pod uwagę wpływ zarysowania na sztywność elementów oraz wpływ pełzania betonu. Do wykonania obliczeń potrzebne są szcz...

Nośność i projektowanie przekrojów o dowolnym kształcie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

Nośność i projektowanie przekrojów o dowolnym kształcie Rozpatruje się przekrój o dowolnym kształcie, symetryczny względem płaszczyzny, w której działa moment zginający. Zbrojenie jest rozmieszczone w n warstwach, podobnie jak w rozdziale dotyczącym teorii liniowej. Na podstawie założeń normy (waru...

Nominalne sztywności

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2247

Nominalne sztywności Nominalne sztywności można stosować zarówno do analizy wydzielonych elementów jak i do analizy całej konstrukcji. Nominalne wartości sztywności smukłych elementów ściskanych (stałe na całej długości każdego elementu), są dane wzorami prostymi, ale uwzględniającymi z grubsza po...

Obliczanie zbrojenia za pomocą komputerów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Obliczanie zbrojenia za pomocą komputerów Oczywiście, algorytm opisany w poprzednim punkcie można zrealizować tylko za pomocą komputera. Programy komputerowe wykazują zdecydowaną wyższość nad prostymi sposobami (stosowanie krzywych interakcji i prostych algorytmów) zarówno pod względem szybkości o...

Podstawowe zasady uwzględniania efektów drugiego rzędu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2198

Podstawowe zasady uwzględniania efektów drugiego rzędu Zwykle momenty zginające oblicza się na podstawie teorii T-rzędu. tzn. obliczając momenty zginające nie bierze się pod uwagę wpływu zmian położenia obciążeń wywołanych przemieszczeniami konstrukcji (ale. zgodnie z normą uwzględnia się imperfekc...