Nominalne sztywności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nominalne sztywności - strona 1

Fragment notatki:

Nominalne sztywności
Nominalne sztywności można stosować zarówno do analizy wydzielonych elementów jak i do analizy całej konstrukcji.
Nominalne wartości sztywności smukłych elementów ściskanych (stałe na całej długości każdego elementu), są dane wzorami prostymi, ale uwzględniającymi z grubsza podstawowe zjawiska, takie jak np. zarysowanie i pełzanie betonu (tab. 13.5.1).
Nominalną sztywność elementu ściskanego można wyznaczyć ze wzoru:
EI = KcEcdIc + KsE,Is
Ic. Is - momenty bezwładności pól betonu i zbrojenia względem środka ciężkości pola betonu
Kc - współczynnik zależny od zarysowania i pełzania betonu Ecd - obliczeniowa wartość modułu sprężystości betonu:
W konstrukcjach statycznie niewyznaczalnych sztywność elementów innych niż slupy (np. belek, ścian, płyt) ma wpływ na rozkład momentów. Podobnie w analizie metodą elementów wydzielonych - sztywność elementów przylegających do elementu wydzielonego ma wpływ na efektywną długość.
Jeżeli rozkład momentów w konstrukcji zależy od sztywności, to jako wstępne przybliżenie (gdy nieznane jest zbrojenie elementów) sztywności słupów można przyjąć wartości według wzoru w ostatniej części tab. 13.5.1)
Do oceny sztywności elementów innych (belki, płyty, fundamenty) niż smukłe elementy ściskane też można stosować nominalne (tzn. stałe na całej długości) sztywności, ale wyznaczone w ze wzorów innych niż przedstawione w tab. 13.5.1. Nominalną sztywność elementów zginanych można wyznaczyć stosując metodę opisaną w rozdziale dotyczącym ugięć, biorąc pod uwagę zarysowanie i pełzanie. Można, w celu uproszczenia, pomijać wpływ zjawiska usztywnienia zbrojenia -wtedy sztywność oblicza się na podstawie zależności dla czystej fazy II. Należy stosować efektywny, obliczeniowy moduł sprężystości betonu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz