Imperfekcje geometryczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Imperfekcje geometryczne - strona 1 Imperfekcje geometryczne - strona 2

Fragment notatki:

Imperfekcje geometryczne
Imperfekcje geometryczne tzn. ewentualne odchylenia kształtu konstrukcji od kształtu zaplanowanego są wynikiem niedokładności (na ogół nieuniknionych) wykonania. Tak więc elementy, które w projekcie rozpatruje się jako proste i pionowe, w rzeczywistości nie spełniają tych założeń zupełnie ściśle.
Przyjmuje się, że mogą występować dwa rodzaje niedokładności: odchy lenia kształtu przekroju poprzecznego od zaplanowanych wymiarów i, zwane dalej imperfekcjami, odchylenia konstrukcji od pionu.
Wpływ niedokładności kształtu przekroju uwzględnia się na etapie wymiarowania. Obliczając przekroje ściskane należy przyjmować mimośród nie mniejszy niż /z/30 (h oznacza tu wysokość przekroju) i nie mniejszy niż 20 mm.
Niekorzystny wpływ imperfekcji należy brać pod uwagę rozpatrując SGN. Uwzględnianie imperfekcji w SGU nie jest wymagane.
Imperfekcje mogą być reprezentowane w obliczeniach przez nachylenie 6t całej konstrukcji lub jej elementów.
Na skutek nachylenia konstrukcji powstają poziome składowe sit podłużnych w slupach i ścianach, które wywołują dodatkowe momenty zginające. Momenty te należy dodać do momentów wywołanych przez inne obciążenia (np. wiatr).
Jeżeli rozpatruje się oddziaływanie nachylenia na system usztywniający (system usztywniający, zwykle złożony ze ścian budynku lub ze ścian budynku i ścian szybów windowych i klatek schodowych), to za / przyjmuje się całą wysokość budynku, a m jest liczbą elementów pionowych, które przekazują siły poziome (wywołane nachyleniem) na system usztywniający
Jeżeli rozpatruje się wpływ nachylenia na przeponę utworzoną przez dach lub strop, rozkładającą obciążenia poziome na elementy usztywniające, to za / przyjmuje się wysokość kondygnacji; m jest liczbą elementów pionowych przypadających na jedną kondygnację, biorących udział w przenoszeniu całej siły poziomej działającej na strop (dach) (strop lub dach rozpatrywany jako przepona jest bardzo sztywny w porównaniu ze słupami - każda siła pozioma działająca na przeponę powoduje jednakowe poziome przemieszczenia końców połączonych z przeponą słupów). ;
Systemusztywniający
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz