Obliczenia stropu płytowo-żebrowego -konstrukcje betonowe

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia stropu płytowo-żebrowego -konstrukcje betonowe - strona 1 Obliczenia stropu płytowo-żebrowego -konstrukcje betonowe - strona 2 Obliczenia stropu płytowo-żebrowego -konstrukcje betonowe - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
WROCŁAW 20.06.2013r
KONSTRUKCJE
BETONOWE
Żelbetowy monolityczny strop płytowożebrowy w budynku
gospodarczo-magazynowym
[ Projekt zawiera obliczenia żelbetowego stropu płytowo-żebrowego w budynku gospodarczomagazynowym. Obliczenia zostały wykonane na podstawie PN-EN 1992-1-1:2004+AC+2008]
Zawartość
1. Dane projektowe ............................................................................................................................. 3
2. Projekt wstępny ............................................................................................................................... 3
2.1 Ustalenie grubości płyty ................................................................................................................ 3
2.1.1 Grubość płyty ze względu na nośność i warunki ekspozycji ....................................................... 3
2.1.2 Grubość płyty ze względu na odporność ogniową ..................................................................... 4
2.2 Ustalenie gabarytów żebra stropu . .............................................................................................. 5
2.2.1 Gabaryty żebra stropu ze względu na nośność i warunki ekspozycji ......................................... 5
2.2.2 Gabaryty żebra ze względu na odporność ogniową .................................................................. 6
2.3 Ustalenie gabarytów podciągu ...................................................................................................... 6
2.3.1 Gabaryty podciągu stropu ze względu na nośność i warunki ekspozycji ................................... 6
2.3.2 Gabaryty podciągu ze względu na odporność ogniową ............................................................. 7
3. Stan granicznej nośności SGN.......................................................................................................... 7
3.1 Obliczenia statyczne płyty ............................................................................................................. 7
3.2 Obliczenia statyczne żebra ............................................................................................................ 9
3.2.1 Wyznaczenie efektywnej szerokości półki ................................................................................. 9
3.2.2 Wyznaczenie obwiedni momentów ......................................................................................... 10
3.2.3 Wymiarowanie żebra na ścinanie ............................................................................................ 12
3.3 Obliczenia statyczne podciągu .................................................................................................... 15
4. Konstruowanie zbrojenia............................................................................................................... 18
4.1 Zbrojenie żebra

(…)

… odcinka od teoretycznej osi podparcia, na którym wymagane jest zbrojenie poprzeczne,
wynosi:
Od krawędzi podpory stanowi to:
.
Zbrojenie na ścinanie projektujemy w postaci strzemion, których nośność określa wzór:
w którym:
jest polem przekroju strzemion w jednej płaszczyźnie
rozstaw strzemion wzdłuż osi belki
ramię sił wewnętrznych, można przyjmować
obliczeniowa granica plastyczności strzemion
kotangens kąta nachylenia rysy ukośnej, można przyjmować z przedziału od 1 do 2.
Dla strzemion dwuramiennych o średnicy Ø8
i ustalonego kąta (najmniejsza
zbrojenie jest dla
) rozstaw strzemion określamy z przekształconego wzoru:
Przyjęto rozstaw strzemion
, co oznacza
Kolejnym elementem, który należy sprawdzić, jest nośność krzyżulca ściskanego według wzoru:
w którym:
współczynnik zależny od stanu naprężeń…
… rozciąganej:
Dla rozważanego przekroju stopień zbrojenia wynosi
, stąd
Moment podporowy dla oddziaływań prawie stałych wynosi:
Naprężenia w zbrojeniu:
Położenie osi obojętnej jest dodatnim pierwiastkiem poniższego równania:
W rozważanym przekroju:
Naprężenia w zbrojeniu rozciąganym wynoszą:
24
5.1.3 Sprawdzenie szerokości rys w podciągu
Pole powierzchni przekroju sprowadzonego:
moment statyczny względem…
… odcinka od teoretycznej osi podparcia, na którym wymagane jest zbrojenie poprzeczne,
wynosi:
Od krawędzi podpory stanowi to:
.
Zbrojenie na ścinanie projektujemy w postaci strzemion, których nośność określa wzór:
w którym:
jest polem przekroju strzemion w jednej płaszczyźnie
rozstaw strzemion wzdłuż osi belki
ramię sił wewnętrznych, można przyjmować
obliczeniowa granica plastyczności strzemion
kotangens…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz