Stropy TERIVA - zalecenia konstrukcyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropy TERIVA - zalecenia konstrukcyjne - strona 1 Stropy TERIVA - zalecenia konstrukcyjne - strona 2 Stropy TERIVA - zalecenia konstrukcyjne - strona 3

Fragment notatki:


Na skróty:
    Stropy TERIVA 4,0⁄1     Belki stropowe TERIVA 4,0⁄1⁄K     Pu staki stropowe TERIVA 4,0⁄1-1     Parametry techniczne stropu Teriva 4,0⁄1 - 2,4÷7,2 m      ZALECENIA KONSTRUKCYJNE        PODSTWOWE Z ASADY WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 4,0/1:     Układanie i podpieranie belek     Układanie pustaków     Wieńce     Zbrojenia podporowe     Żebra rozdzielcze     Żebra pod ścianami działowymi, równoległymi do belek     Betonowanie stropu     Odbiór techniczny stropów Stropy TERIVA 4,0⁄1 są gęstożebrowymi stropami belkowo-pustakowymi składającymi się z lekkich belek kratownicowych, wypełnienia przestrzeni między belkami w postaci pustaków oraz betonu monolitycznego układanego na budowie. Strop ten należy do najbardziej uniwersalnych i lekkich konstrukcji stropowych. Przeznaczony jest głownie do montażu ręcznego z uwagi na łatwość montażu i niewielki ciężar elementów. Po ułożeniu belek na ścianach nośnych przestrzenie pomiędzy wypełnia się pustakami a całość zalewa się betonem. Obciążenie stropu γ f = 1,0, nie może przekroczyć wartości 4,0 kN⁄m 2 ponad ciężar własny konstrukcji. ^ do góry ^ Belki stropowe TERIVA 4,0⁄1⁄K BELKA jest elementem nośnym o przekroju umożliwiającym oparcie pustaków na dowolnym pasie belki, przeznaczony do wykonywania stropów gęstożebrowych zespolonych. BELKA KRATOWNICOWA jest elementem żelbetowym, którego zbrojenie stanowi kratownica stalowa ewentualnie z prętami dodatkowymi, zabetonowana w pasie dolnym (w stopce). Długość wytwarzanych u nas belek Teriva wynosi od 2,4 do 7,2 m ( skokowo co 20 cm) a waga elementu - od 30 do 110 kg -proporcjonalnie do długości. ^ do góry ^ Pustaki stropowe TERIVA 4,0/1-1 PUSTAKIEM nazywamy element drobnowymiarowy, niezbrojony, z otworami lub bez otworów, ukształtowany w sposób umożliwiający zapełnienie przestrzeni międzybelkowej lub międzyżebrowej, przeznaczony do wykonywania stropów gęstożebrowych zespolonych. Produkowane przez nas pustaki są z keramzytobetonu (ceramiczne) -przelotowe lub deklowane. Pustaki deklowane (zamknięte z jednej strony) mają zastosowanie jako pierwszy i/lub ostatni mający za zadanie uniemożliwienie dostania się betonu do pustaków.
^ do gór y ^ Parametry techniczne stropu Teriva 4,0/1 - 2,4÷7,2 m minimalna rozpiętość 2,4
m
rozpiętość modularna z odstopniowaniem co
0,2
m
maksymalna rozpiętość 7,2
m
rozstaw osiowy belek
600
mm
wysokość konstrukcyjna stropu
240
mm
grubość nadbetonu


(…)


zużycie pustaków
6,7
szt.m2 stropu.
zużycie belek
1,67
m/m2 stropu
masa 1m2 stropu 268
kg
obciążenie ściankami wykończeniowymi
129
kg/m2 obciążenie ściankami działowymi
75
kg/m2 obciążenie technologiczne zmienne- dopuszczalne obciążenie użytkowe
150
kg/m2 obciążenie całkowite
622
kg/m2 izolacyjność akustyczna
 
 
opór cieplny stropu bez warstw wykończeniowych
0,37
m2K/W
klasa odporności ogniowej stropów Teriva 4,0/1 wynosi REI 60 (1 godz.), przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm.
odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń.
wytrzymałość pustaków na obciążenia statyczne przekracza 2 kN.
^ do góry ^
ZALECENIA KONSTRUKCYJNE
Długość oparcia belki na podporze stałej nie może być mniejsza niż 80 mm.
Rozstaw podpór montażowych nie może być większy niż 2 m.
W przypadku występowania obciążeń skupionych, pod tym obciążeniem należy przewidzieć żebro rozdzielcze zapewniające rozłożenie tego obciążenia na sąsiednie belki. W przypadku ścianek działowych równoległych do rozpiętości stropu należy przyjmować, że obciążenie od ścianek rozkłada się na trzy żebra stropowe: 50% - ma żebro…
… do wykonywania stropu należy sprawdzić z dokumentacją techniczną poprawność wykonywania podpór i ich wypoziomowanie. Dla stropów o rozpiętości powyżej 6,5 m, podpory montażowe wypoziomować tak, aby w środku rozpiętości stropu uzyskać wygięcie belek w górę równe 15 mm. Przy rozpiętości stropów stropów powyżej 6,0 m zaleca się układanie belek tak, aby w sąsiednich przęsłach stanowiły przedłużenie w linii prostej…
… rozdzielcze. w równych odstępach, gdy rozpiętość stropu jest większa od 6 m. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą i jeden dołem) o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, połączone strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi co 0,6 m. Pręty podłużne żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach lub podciągach. Długość zakotwienia powinna wynosić 500 mm. Dla każdej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz