Inżynieria systemów - strona 2

Inżynieria systemów i analiza systemowa - opracowanie spraw organizacy...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Krzysztof Targiel
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2625

Sprawy organizacyjne : Cel: przedstawienie metodologicznych oraz najważniejszych obszarów zastosowania analizy systemowej i inżynierii systemów oraz dostarczanie wiedzy na ten temat. Ćwiczenia Egzamin Założenia : Podstawowa wiedza z zakresu

System - charakerystyka zbioru elementów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Krzysztof Targiel
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

System - zbiór elementów (scharakteryzowanych za pomocą atrybutów (cech)), powiązanych pewnymi relacjami. Własności systemu: Złożoność (różnorodność obiektów składających się na system) Występowanie powiązań wewnętrznych (między obiektami systemu) oraz zewnętrznych (z obiektami nienależącymi do sys...

Teoria gier -opacowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Krzysztof Targiel
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

Teoria gier : Jest, co najmniej 2 graczy, z których każdy jest Inteligentny - potrafi ocenić sytuację Racjonalny - podejmuje najkorzystniejszą decyzję Drzewko decyzyjna - postać ekstensywna Macierz - postać normalna Przykład: Na podstawie wy...

Inżynieria systemów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Krzysztof Targiel
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1176

Temat: Inżynieria systemów. Analiza funkcjonalna Analiza funkcjonalna Funkcja : Poprzez ich definiowanie lepiej rozumiemy wymagania klienta, co powoduje przedefiniowanie funkcji Narzędzia : FFBD - służy do identyfikacji powiązań miedzy funkcjami IDEFO N2 Przykład 1 : Funkcja: dostarczenie lodó...

[ĆWICZENIA] Sprawozdanie Projekt oscylatora w programie Matlab

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Ryszard Myhan
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2758

Sprawozdanie składa się z kilku części. Część pierwsza i druga to wykonywana funkcja i wyprowadzanie wzory. W części trzeciej znajduje się funkcja zastosowana w programie a w części czwartej kod programowania. Na samym końcu znajdują się w wnioski. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wykonał: Temat:...

Inżynieria systemów - holizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1771

holizm poznawczy - koncepcja głosząca, iż jednostka może się nauczyć wszystkiego, czego może, studiując kompleksowo zachowania układów całościowych raczej, niż zachowań indywidualności, całościowe spojrzenie w filozofii nauki i

Projekt Analiza układów 3-fazowych (sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Grzegorz Psuj
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Projekt Zintegrowane pakiety obliczeniowe w zastosowaniach inżynierskich Temat: Analiza układów 3-fazowych. Wykonawca: Tomasz Kaleta nr indeksu: 7859 Prowadzący: dr inż. Grzegorz Psuj Data oddania: 1.06.2012 Ocena: 1. Określenie układów trójfazowych. Załóżmy, że rozpatrujemy n niezależnych ob...

Diagram przepływu danych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Budziński
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Diagram Przepływu Danych Jedną z metod wykorzystywanych na etapie analizy i projektowania służących do modelowania funkcji systemu jest Diagram Przepływu Danych (ang. Data Flow Diagram - DFD). Przedstawia on, w jaki sposób dane przepływają w systemie oraz opisuje procesy przetwarzające dane. Tworze...

Inżynieria systemów informacyjnych-test

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Budziński
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

Pytania do testu egzaminacyjnego z ISI: Nauka zajmująca się badaniem znaków to: Semantyka; Semiotyka; Syntaktyka. Reprezentacja pewnej części formalnego systemu informacyjnego przy użyciu technologii informacyjnej to: Formalny system informacyjny; Techniczny system informacyjny; Nieformalny ...