Inżynieria systemów informacyjnych-test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria systemów informacyjnych-test - strona 1 Inżynieria systemów informacyjnych-test - strona 2 Inżynieria systemów informacyjnych-test - strona 3

Fragment notatki:

Pytania do testu egzaminacyjnego z ISI:
Nauka zajmująca się badaniem znaków to:
Semantyka;
Semiotyka;
Syntaktyka.
Reprezentacja pewnej części formalnego systemu informacyjnego przy użyciu technologii informacyjnej to:
Formalny system informacyjny;
Techniczny system informacyjny;
Nieformalny system informacyjny.
Tsitchizris i Lachovsky (1982) definiuje informację, jako „przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych”; która z podanych definicji jest temu najbliższa:
Informacje to fakty; jednostką informacji jest jeden lub kilka symboli użytych do reprezentowania czegoś;
Informacje to zinterpretowane dane; informacje to dane umieszczone w znaczącym kontekście;
Informacja to wiedza, którą wygłaszamy za pomocą komputera.
Dane umieszczone w znaczącym kontekście to:
Dane;
Informacja;
Wiedza.
Reprezentacja części formalnego systemu informacyjnego przy użyciu technologii informacyjnej to:
Formalny system informacyjny;
Techniczny system informacyjny;
Nieformalny system informacyjny.
Programy, które nadzorują wykonywanie wszystkich innych programów na określonym sprzęcie to:
Systemy operacyjne;
Języki programowania;
Aplikacje.
Praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej do projektowania i tworzenia programów komputerowych oraz dokumentacji wymaganej do ich opracowania, uruchomienia i pielęgnacji to:
Inżynieria wiedzy;
Inżynieria informacji;
Inżynieria oprogramowania.
Zespół wzajemnie powiązanych dyscyplin, które są niezbędne do stworzenia skomputeryzowanego przedsięwzięcia opartego na systemach danych to:
Inżynieria wiedzy;
Inżynieria informacji;
Inżynieria oprogramowania.
Dyscyplina poświęcona efektywnemu tworzeniu systemów baz wiedzy to:
Inżynieria wiedzy;
Inżynieria informacji;
Inżynieria oprogramowania.
Model cyklu życia systemu, który nie jest oparty na iteracyjnym podejściu to:
Model kaskadowy;
Opracowanie ewolucyjne;
Model spiralny.
W programowaniu strukturalnym, wiersze poleceń zbudowane ze słów kluczowych, zmiennych i stałych to:
Sekwencje;
Instrukcje;
Pętle;
Instrukcje iteracyjne mające trzy postaci „dla”, „dopóki”, „powtarzaj” to element struktur sterowania określany jako:
Sekwencja;
Warunek;
Pętla.
Na początku każdej iteracji jest wykonywany test. Jeśli określony warunek jest spełniony, to następuje wykonanie pętli. Jeśli warunek nie jest spełniony, to wykonywanie pętli zostaje zakończone. Jest to opis pętli:


(…)

… i pielęgnację jednej lub kilku baz danych nazywamy:
Systemem zarządzania bazą danych;
Systemem baz danych;
Repozytorium danych.
Dodawanie nowych struktur danych do bazy, usuwanie struktur danych z bazy, modyfikowanie struktury istniejących struktur danych to działania zapewniane przez system zarządzania bazą danych określane jako:
Przetwarzanie transakcji;
Pielęgnacja strukturalna;
Administracja bazy danych.
Dołączanie nowych danych do istniejących struktur, aktualizowanie danych w istniejących strukturach, usuwanie danych z istniejących struktur to działania zapewniane przez system zarządzania bazą danych określane jako:
Przetwarzanie transakcji;
Pielęgnacja strukturalna;
Administracja bazy danych.
Tworzenie i nadzorowanie użytkowników bazy danych; ograniczanie dostępu do pliku w bazie danych; nadzorowanie efektywności działania bazy danych to działania zapewniane przez system zarządzania bazą danych określane jako:
Przetwarzanie transakcji;
Pielęgnacja strukturalna;
Administracja bazy danych.
Definicja danych w bazie danych to:
Zbiór struktur danych;
Zbiór operatorów danych;
Zbiór zasad integralności właściwych dla modelu danych.
Operacja na danych w bazie danych to:
Zbiór struktur danych;
Zbiór operatorów…
… czwartej generacji będący miejscem do przechowywania specyfikacji zarówno używanych danych, jak i bazy danych, w których dane te są fizycznie zlokalizowane to:
Tabela;
Fizyczny słownik danych;
System zarządzania bazą danych.
Element środowiska czwartej generacji stosowany do wskazania natury przepływu programu tam, gdzie nie wynika to bezpośrednio z dostarczonej informacji nieproceduralnej…
… to warunek, który powinna spełniać baza danych znajdująca się w:
Pierwszej postaci normalnej;
Drugiej postaci normalnej;
Trzeciej postaci normalnej.
Model encji składa się z:
Encji, związków i atrybutów;
Relacji w bazie danych;
Kluczy głównych, kandydujących i obcych.
Określ typ związku opisanego w następujący sposób: Klient może mieć najwyżej jeden rachunek bankowy i rachunek bankowy należy najwyżej…
… klasy obiektów to:
Uogólnienie;
Dziedziczenie;
Specjalizacja.
Związek między typami traktowany jako obiekt wyższego poziomu to:
Dekompozycja;
Specjalizacja;
Agregacja.
Zbiór pól rozmieszczonych na ekranie lub w obrębie okna stosowany do wprowadzania i wyszukiwania danych to:
Menu;
Formularz;
Interfejs rzeczywistości wirtualnej.
Interfejs w takich systemach jak MS-DOS lub Unix to:
Język poleceń;
Język…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz