Infrastruktura techniczna miasta - strona 4

Tunele - podstawa prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

4. Tunele § 60.  1. Tunel powinien zapewnić przeprowadzenie elementów drogi, o których mowa w § 88 ust. 1. 2. Poszczególne kierunki ruchu bądź jego rodzaje powinny być umieszczone w oddzielnych tunelach. Jeśli konstrukcja tunelu może pomieścić obie jezdnie i torowisko tramwajowe, to jezdnie i toro...

Pojazdy specjalne według umowy standaryzacyjnej NATO.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

POJAZDY SPECJALNE WEDŁUG UMOWY STANDARYZACYJNEJ NATO (STANAG 2021) 1. Pojazd specjalny - klasa 150 Pojazd kołowy: - ciężar całkowity : Q = 1514 kN rys. Minimalny rozstaw kół i szerokości opon osi krytycznej: rys. oś wózka zwrotnego - szerokość opony 610 mm Uwaga: wymiary podano w metrach. 2. Po...

Elementy drogi na obiekcie mostowym oraz w tunelu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Rozdział 2 Elementy drogi na obiekcie mostowym oraz w tunelu § 88.  1. Obiekt mostowy lub tunel, w zależności od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania, powinien mieć w szczególności: 1) jezdnię, 2) torowisko tramwajowe, 3) utwardzone pobocze, pa...

Rurociągi i przewody gazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Rozdział 2 Rurociągi i przewody gazowe § 312.  1. Rurociągi i przewody gazowe przeprowadzone przez obiekt mostowy, spełniające wymagania Polskiej Normy, powinny być umieszczone na całej długości obiektu w stalowych szczelnych rurach ochronnyc...

Wymagania dotyczące obiektów inżynierskich na terenach górniczych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Rozdział 3 Szczególne wymagania dotyczące obiektów inżynierskich na terenach górniczych § 74.  1. Konstrukcja obiektu inżynierskiego na terenach górniczych powinna zapewnić w szczególności: 1) swobodę przemieszczeń poszczególnych brył konstrukcyjnych wywołanych deformacją terenu spowodowaną robota...

Połączenie obiektu mostowego z drogą

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Rozdział 3 Połączenie obiektu mostowego z drogą § 104.  1. Połączenie obiektu mostowego z nasypem drogowym, zależnie od długości obiektu, ukształtowania przestrzeni pod obiektem, rodzaju przeszkody i warunków terenowych, może być dokonane w szczególności poprzez: 1) przyczółki masywne, 2) przyczół...

Zabezpieczenia antykorozyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Rozdział 3 Zabezpieczenia antykorozyjne § 159.  Zabezpieczenia antykorozyjne obiektów inżynierskich powinny być dostosowane do rodzaju materiału, z którego konstrukcja jest wykonana, i do środowiska, w którym się znajduje. 1. Konstrukcje drewniane § 160.  1. Konstrukcje drewniane powinny być zabezp...

Schody i pochylnie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Rozdział 5 Schody i pochylnie § 128.  1. Schody i pochylnie związane funkcjonalnie z obiektem mostowym, w zależności od usytuowania obiektu mostowego nad terenem lub drogą i liczby stopni w jednym biegu, powinny być podzielone na biegi i pośrednie spoczniki. 2. Liczba stopni w biegu powinna być ni...

Odprowadzenie wód opadowych z obiektów inżynierskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Rozdział 6 Odprowadzenie wód opadowych z obiektów inżynierskich § 136.  1. Z obiektów inżynierskich powinny być odprowadzone zbierające się na nich wody opadowe. 2. Wody opadowe powinny być szybko i skutecznie odprowadzone z powierzchni obiektu mostowego lub

Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Rozdział 6 Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne § 316.  1. Zabrania się przeprowadzenia przez obiekt mostowy kabli elektroenergetycznych o napięciu większym niż 20 kV. Kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne powinny być umieszcz...