Infrastruktura techniczna miasta - strona 5

Torowisko tramwajowe, a przypisy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Rozdział 7 Torowisko tramwajowe § 234.  Torowisko tramwajowe powinno być umieszczone na wydzielonym obiekcie lub wydzielonej części przekroju poprzecznego. Dopuszcza się wbudowanie torowiska w jezdnię drogową, jeśli szerokość obiektu nie pozwala n...

Bariery ochronne - jakie muszą spełniać wymagania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Rozdział 10 Bariery ochronne § 259.  1. Obiekty inżynierskie, usytuowane w ciągu dróg publicznych, powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu. 2. Urządzenia zabezpieczające, o których mowa w ust. 1, powinny być: 1) wykonane w szczególności ja...

Instalacja oświetleniowa - wymagania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Rozdział 14 Instalacja oświetleniowa § 287.  1. Oświetlenia sztucznego wraz z odpowiednią instalacją oświetleniową, o której mowa w § 87 ust. 1, wymagają: 1) tunele, 2) przejścia podziemne, 3) obiekty mostowe, jeśli: a) przewidywane jest oświetlenie

Wentylacja - warunki i zasady.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Rozdział 15 Wentylacja § 290.  W tunelach, w zależności od ich długości, powinna być przewidziana wentylacja dla odprowadzenia spalin. § 291.  Instalacje wentylacyjne tuneli drogowych powinny zapewnić: 1) wymianę powietrza - aby nie zostały przekroczone stężenia zanieczyszczeń zagrażające przebywa...

Znaki pomiarowe - prawidłowe ustawianie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Rozdział 16 Znaki pomiarowe § 298.  1. Dla oceny prawidłowej pracy obiektu inżynierskiego powinny być przewidziane w szczególności: 1) znaki wysokościowe (repery) na obiektach, 2) wodowskazy przy mostach. 2. Znaki wysokościowe, o których mowa w ust. 1, powinny być umieszczone: 1) na głowicach tu...

Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Rozdział 17 Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych § 299.  1. Urządzeniami umożliwiającymi dostęp do elementów obiektu inżynierskiego w celu, o którym mowa w § 84, mogą być w szczególności chodniki dla obsługi, korytarze, pomosty, spoczniki, galerie, wózki ...

Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Rozdział 2 Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych 1. Mosty § 13.  Oś mostu i jego usytuowanie powinny być dostosowane w szczególności do czynników komunikacyjnych i ukształtowania terenu w rejonie mostu oraz czynników wodnych, regulacyjnych i eksploatacyjnych cieku na odcinku pr...

Dostowanie i warunki stawiania słupów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Słupy, maszty: Nie rozróżnia się materiału z jakiego jest wykonany słup lub maszt (drewniany, drewniany na szczudle betonowym, betonowy, metalowy). Nie wykazuje się podpór ukośnych przy słupach (wzmocnienia słupów). Położenie słupów łączonych górą i podpory masztów (znak 5.4 i 5.5) wykazuje się w

Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1799

Urządzenia inżynieryjno - techniczne nadziemne i naziemne   Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego: Na mapie zasadniczej w skali 1 : 500, 1 : 1 000 i 1 : 2 000 wykazuje się wszystkie występujące rodzaje armatury i budowle naziemne wolnostojące związane z uzbrojeniem podziemnym, jak np. ...