Dostowanie i warunki stawiania słupów.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostowanie i warunki stawiania słupów. - strona 1 Dostowanie i warunki stawiania słupów. - strona 2

Fragment notatki:

Słupy, maszty: Nie rozróżnia się materiału z jakiego jest wykonany słup lub maszt (drewniany, drewniany na szczudle betonowym, betonowy, metalowy). Nie wykazuje się podpór ukośnych przy słupach (wzmocnienia słupów). Położenie słupów łączonych górą i podpory masztów (znak 5.4 i 5.5) wykazuje się w skali mapy, lub symbolem zależnie od wielkości rzutów tych elementów w skali mapy. Dla masztów opartych na jednej podporze (z reguły o znacznym gabarycie) rzut podpory wykazuje się w skali mapy. W przypadku, gdy rzut podpory jest mniejszy od 1 mm podporę wykazuje się symbolem. Znakiem Nr 5.3 wykazuje się słupy trakcji elektrycznej, przy czym nie rozróżnia się trakcji tramwajowej, trolejbusowej oraz sposobów zawieszenia trakcji (nad jednym torem, nad dwoma torami, bramowy, centralny). W przypadku, gdy słup trakcyjny jest jednocześnie słupem oświetleniowym - wykazuje się na słupie znak latarni (znak Nr 5.6). Nie wykazuje się słupów (z oświetleniem, z liniami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi) mających charakter tymczasowy (np. na placach budowy).   Znaki pozostałe związane ze słupami i masztami: Znaki kierunków linii napowietrznych umieszcza się tylko przy słupach lub masztach. Nie wykazuje się kierunków linii odchodzących do budynków, ani przy budynkach (linie podwieszone na wysięgnikach), za wyjątkiem budowli związanych z siecią elektroenergetyczną (budynki stacji trafo, stacje redukcyjne). Symbol latarni rysuje się według następujących zasad: 1/ na ulicach, alejach spacerowych, skwerach - równolegle do osi ulicy, alei, drogi spacerowej, 2/ na placach - równolegle do krawężnika placu, 3/ przy konturach, jak np. zbiorniki wód, korony stadionów równolegle do tych konturów. W przypadkach innych, gdy nie daje się ustalić zasady równoległości do konturu - znak umieszcza się równolegle do poziomej ramki sekcyjnej arkusza. Nie wykazuje się latarń podwieszonych nad ulicami, placami oraz latarń na konsolach umocowanych na ścianach budynkach. Nie wyróżnia się rodzaju oświetlenia (elektryczne - gazowe). Nie wykazuje się masztów drewnianych anten i odgromników oraz wszelkich masztów na dachach budynków. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz