Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego - strona 1 Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego - strona 2

Fragment notatki:

Urządzenia inżynieryjno - techniczne nadziemne i naziemne   Armatura i budowle naziemne uzbrojenia podziemnego: Na mapie zasadniczej w skali 1 : 500, 1 : 1 000 i 1 : 2 000 wykazuje się wszystkie występujące rodzaje armatury i budowle naziemne wolnostojące związane z uzbrojeniem podziemnym, jak np. dla sieci wodociągowej: skrzynki odwodnienia kranów przeciwpożarowych, skrzynki zasuw domowych i ulicznych, pokrywy włazów do wodomierzy, zdroje uliczne oraz budowle jak punkty ujęcia i uzdatniania wody, przepompownie, dla sieci kanalizacyjnej: pokrywy włazów kanałowych, melioracyjnych, przewietrzników syfonowych, zsypów śniegowych, wpustów wody opadowej oraz budowle specjalne jak oczyszczalnie i przepompownie ścieków, dla sieci elektroenergetycznej: pokrywy włazów do komór kablowych wentylacyjnych, stacje transformatorowe, Armaturę naziemną uzbrojenia podziemnego wykazuje się na mapie w skali 1 : 500, 1 : 1 000 i 1 : 2 000 według następujących zasad: Armaturę dającą się przedstawić w skali mapy o średnicy lub o boku większym od 1,0 mm wykazuje się na mapie w skali mapy. Kontur armatury wykreśla się linią najcieńszą ustaloną dla danej skali. Armaturę o wymiarach mniejszych niż 1 mm w skali mapy (bok, średnica) przedstawia się kropką Rodzaje armatury naziemnej oznacza się skrótami literowymi zależnie od rodzaju przewodów Lokalne urządzenia kanalizacyjne nie mające odprowadzeń do sieci miejskiej (szamba na podwórkach) należy wykazywać na mapach zgodnie z zasadami p.1, z oznaczeniem literowym "kl", Budowle naziemne wolnostojące związane z urządzeniami podziemnymi mające charakter budynków, jak np. budynek stacji transformatorowych (trafo), budynek ujęcia wody itp., wykazuje się jak budynki z oznaczeniem literowym (według znaków umownych Nr 5.2) przyjętym dla danego rodzaju uzbrojenia. Dla budowli wolnostojących związanych z siecią gazową należy stosować skrót literowy "gaz". Na mapie zasadniczej w skali 1 : 5 000 nie wykazuje się armatury naziemnej uzbrojenia podziemnego, natomiast wykazuje się budowle wolnostojące związane z urządzeniami podziemnymi, mające charakter budynków, według następujących zasad: b udowle dające się przestawić w skali mapy wykazuje się zgodnie z zasadą podaną w ust. 3. budowle nie dające się przedstawić w skali mapy wykreśla się jako symbol (kwadrat o boku 1x1 mm o grubości linii najcieńszej przyjętej dla danej skali) z odpowiednim oznaczeniem literowym dla odpowiedniego rodzaju sieci.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz