Uzbrojenie podziemne terenu.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzbrojenie podziemne terenu. - strona 1 Uzbrojenie podziemne terenu. - strona 2 Uzbrojenie podziemne terenu. - strona 3

Fragment notatki:

UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU Treścią mapy zasadniczej jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody: - wodociągowe, - kanalizacyjne, - cieplne, - gazowe, - elektroenergetyczne, - telekomunikacyjne, - specjalnego znaczenia np. rurociągi naftowe, poczty pneumatycznej.   Treścią mapy są również urządzenia i budowle podziemne jak np.: - włazy i komory towarzyszące przewodom podziemnym, - tunele i przejścia podziemne, - podziemne parkingi, - zbiorniki paliw i inne, - schrony, magazyny wolnostojące lub wychodzące poza gabaryt budynku, - inne elementy zagospodarowania podziemnego ograniczające swobodę w projektowaniu podziemnym, które są udostępnione do pomiaru przy inwentaryzacji powykonawczej lub w czasie obsługi geodezyjnej.   Na mapie podlegają wykazaniu następujące przewody podziemne Sieć wodociągowa: - przewody tranzytowe, - przewody magistralne, - przewody rozdzielcze, - przyłącza domowe. Sieć kanalizacyjna: - kanały (kolektory) ściekowe, ogólnospławne i deszczowe, - przewody ściekowe, ogólnospławne, deszczowe tłoczne, przelewowe itp., - kanały odwadniające, - przykanaliki (przyłącza domowe, przyłącza wypustów ulicznych i rynien deszczowych). Sieć cieplna: - przewody magistralne, - przewody odgałęźne, - przyłącza domowe. Sieć gazowa: - przewody magistralne, - przewody rozdzielcze, - przyłącza domowe. Sieć elektroenergetyczna: - elektroenergetyczne linie kablowe podziemne, - elektroenergetyczne linie kablowe podwodne. Sieć telekomunikacyjna: - linie kablowe podziemne, - linie kablowe podwodne. Sieci specjalne i tunele zbiorcze dla przewodów podziemnych.   Przewody podziemne wykazuje się na mapie według następujących zasad: Znakiem osi przewodu (obudowy przewodu, kanału, kanalizacji kablowej) wykazuje się w tym przypadku, gdy rzut przewodu jest mniejszy od 1,5 mm w skali mapy. W przypadku, gdy rzuty elementów omówionych w punkcie 1 są większe od 1,5 mm w skali mapy na mapie wykazuje się zewnętrzne krawędzie przewodów. Dla przewodów kablowych w przypadku kilku kabli położonych blisko siebie, jeżeli rzut szerokości wiązki kabli nie przekracza 1,5 mm w skali mapy - wykazuje się oś wiązki. W przypadku szerokości wiązki kabli przekraczającej 1,5 mm wykazuje się osie zewnętrznych kabli przy czym w obu przypadkach wykazuje się ich ilość.

(…)


UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU
Treścią mapy zasadniczej jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody:
- wodociągowe,
- kanalizacyjne,
- cieplne,
- gazowe,
- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- specjalnego znaczenia np. rurociągi naftowe, poczty pneumatycznej.
 
Treścią mapy są również urządzenia i budowle podziemne jak np.:
- włazy i komory towarzyszące przewodom podziemnym,
- tunele…
… kanalizacyjne sanitarna - ks
- sieć kanalizacyjna deszczowa - kd
- sieć cieplna - c
- sieć gazowa - g
- sieć telekomunikacyjna - t
- uziemienie sieci telekomunikacyjnej - ut
- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia - eNN
- sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia - eNW
- uziemienie sieci elektroenergetycznej - ue
- sieć elektroenergetyczna trakcyjna - et
- przewód poczty pneumatycznej - p
- rurociągi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz