Uzbrojenie podziemne na mapach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzbrojenie podziemne na mapach  - strona 1

Fragment notatki:

Uzbrojenie podziemne na mapach w skalach 1 : 2 000 i 1 : 5 000   Treścią mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000 i 1 : 5 000 jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody: - kanalizacyjne, obejmujące kanały i przewody ściekowe, ogólnospławne, deszczowe bez przykanalików (przyłączy domowych, przyłączy wpustów ulicznych i rynien deszczowych) oraz kanały melioracyjne. - wodociągowe i gazowe obejmujące przewody tranzytowe, magistralne i rozdzielcze bez przyłączy domowych, - cieplne obejmujące przewody magistralne, odgałęźne osiedlowe bez przyłączy domowych, - elektroenergetyczne i telekomunikacyjne obejmujące linie kablowe podziemne i podwodne, - tunele zbiorcze dla przewodów podziemnych, - inne przewody podziemne, np. ropociagi.   Na mapach w skali 1 : 5 000 nie wykazuje się armatury naziemnej związanej z przewodami podziemnymi oraz rzędnych wysokości posadowienia i zagłębienia przewodów. Na mapach w skali 1 : 2 000 nie wykazuje się rzędnych wysokości przewodów i rzędnych wysokości armatury naziemnej.   Przewody podziemne wykazuje się na mapach w skali 1 : 5 000 według następujących zasad: przewody wykazuje się osiowo linią ciągłą najcieńszą przyjętą dla danej skali, w osi przewodu opisuje się rodzaj przewodu zgodnie z § 120 przy czym dla przewodów kanalizacyjnych stosuje się symbol k bez rozróżnienia rodzaju kanalizacji, w osi przewodu opisuje się metodę uzyskania informacji o położeniu przewodu zgodnie z § 121, w przypadku gdy odległość między poszczególnymi przewodami jest mniejsza niż 1,5 mm w skali mapy, grupę przewodów wykreśla się osiowo linią najcieńszą przyjętą dla danej skali, opisując w osi tych przewodów skróty literowe np. e+++g; zmianę ilości rodzajów przewodów zaznacza się dwoma kreskami prostopadłymi do osi, skróty literowe dotyczące rodzajów przewodów oraz metody uzyskania informacji o przewodzie wykreśla się stosując opis o wysokości 1,8 mm.   1
1


(…)


Uzbrojenie podziemne na mapach w skalach 1 : 2 000 i 1 : 5 000
 
Treścią mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000 i 1 : 5 000 jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody:
- kanalizacyjne, obejmujące kanały i przewody ściekowe, ogólnospławne, deszczowe bez przykanalików (przyłączy domowych, przyłączy wpustów ulicznych i rynien deszczowych) oraz kanały melioracyjne.
- wodociągowe i gazowe obejmujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz