Infrastruktura techniczna miasta - strona 6

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1.  Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami ok...

Uzbrojenie podziemne na mapach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Uzbrojenie podziemne na mapach w skalach 1 : 2 000 i 1 : 5 000   Treścią mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000 i 1 : 5 000 jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody: - kanalizacyjne, obejmujące kanały i przewody ściekowe, ogólnospławne, deszczowe bez przykanalików (przyłączy domowych, przyłączy wpus...

Uzbrojenie podziemne terenu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU Treścią mapy zasadniczej jest uzbrojenie podziemne terenu w przewody: - wodociągowe, - kanalizacyjne, - cieplne, - gazowe, - elektroenergetyczne, - telekomunikacyjne, - specjalnego znaczenia np. rurociągi naftowe, poczty pneumatycznej.   Treścią mapy są również urządzeni...

Załącznik - zakres stosowania, dane wyjściowe do obliczeń.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

1.1. Przedmiot załącznika Przedmiotem załącznika są zasady określania świateł mostów i przepustów. 1.2. Zakres stosowania Załącznik obowiązuje przy projektowaniu mostów oraz przepustów na ciekach naturalnych i sztucznych. Podane wzory i zalecenia mogą być stosowane: - dla mostów na drogach klas A...

Warunki techniczne obiektów drogowych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Dz.U.00.63.735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r....

Konstrukcje stalowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

3. Konstrukcje stalowe § 175.  Konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone poprzez ochronę: 1) konstrukcyjną, 2) materiałowo-strukturalną, 3) powierzchniową. § 176.  1. W ramach ochrony, o której mowa w § 175 pkt 1, konstrukcje obiektów mostowych oraz ich elementy: 1) nie powinny mieć w szczeg...