Bariery ochronne - jakie muszą spełniać wymagania.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery ochronne - jakie muszą spełniać wymagania. - strona 1 Bariery ochronne - jakie muszą spełniać wymagania. - strona 2 Bariery ochronne - jakie muszą spełniać wymagania. - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 10 Bariery ochronne § 259.  1. Obiekty inżynierskie, usytuowane w ciągu dróg publicznych, powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu.
2. Urządzenia zabezpieczające, o których mowa w ust. 1, powinny być:
1) wykonane w szczególności jako bariery: a) stalowe,
b) betonowe pełne, c) stalowo-betonowe,
2) umieszczone:
a) na skraju obiektu albo między jezdnią a chodnikiem - jako bariery skrajne,
b) w pasie dzielącym na obiektach w ciągu dróg dwujezdniowych jednoprzestrzennych bądź rozdzielonych wąską szczeliną - jako bariery dzielące,
z zachowaniem wymagań określonych w § 262 ust. 1. § 260.  Bariery, o których mowa w § 259 ust. 2, traktowane w zależności od ich odkształcenia w czasie kolizji jako:
1) podatne - przy odkształceniu nie większym niż 2 m,
2) wzmocnione (o ograniczonej podatności) - przy odkształceniu nie większym niż 0,85 m,
3) sztywne (niepodatne) - przy odkształceniu równym lub zbliżonym do 0 m,
powinny zapewnić przenoszenie odpowiednich wielkości obciążeń od uderzenia pojazdów przewidzianych w Polskiej Normie. § 261.  1. Bariery stalowe i betonowe pełne powinny mieć:
1) stalowe:
a) prowadnice z profilowanej taśmy stalowej zgodne z Polską Normą,
b) wysokość mierzoną od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje się koło pojazdu, do górnej krawędzi prowadnicy - 0,75 m, z zastrzeżeniem ust. 2,
c) słupki - o wysokościach przekrojów w kierunku prostopadłym do osi obiektu nie mniejszych niż 100 mm,
d) rozstaw słupków - nie większy niż 2 m,
e) zachodzące końce elementów prowadnicy zwrócone zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów przy barierze,
2) betonowe pełne:
a) wysokość - nie mniejszą niż 0,81 m, mierzoną jak w pkt 1 lit. b),
b) zarys ściany bocznej od strony ruchu pojazdów w kształcie linii łamanej, zapewniający wyprowadzenie najeżdżającego pojazdu w kierunku zbieżnym lub bliskim linii bariery, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku gdy między jezdnią a prowadnicą bariery stalowej lub pionowym elementem zarysu ściany bocznej bariery betonowej znajduje się krawężnik w odległości równej lub mniejszej niż 0,2 m, wysokość bariery, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), powinna być mierzona od powierzchni jezdni.
3. Dopuszcza się w barierach betonowych stosowanie pionowego zarysu ściany bocznej na całej wysokości, gdy prędkość przejeżdżających samochodów jest nie większa niż 60 km/h. § 262.  1. Odległość prowadnicy bariery stalowej lub pionowego elementu zarysu ściany bocznej bariery betonowej od elementów przekroju poprzecznego drogi określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


(…)

… w sposób zabezpieczający ich nieprzesuwność oraz obrót pod działaniem obciążenia przewidzianego w Polskiej Normie dla barier sztywnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przy tymczasowych pasach ruchu dopuszcza się w czasie kolizji poprzeczne przesunięcia barier betonowych pełnych przestawnych na odległość nie większą niż 0,5 m, pod warunkiem że konstrukcja obiektu pozwala na takie przesunięcie.
3. Dopuszcza się wykonanie…
… są bariery określone w ust. 1, powinny mieć zapewnioną stateczność na obrót i przesunięcie, jeśli oddzielone są od płyty pomostu warstwą izolacji.
§ 266. 1. Bariery stalowe sztywne powinny mieć wzmocnione słupki, zakotwione bezpośrednio w konstrukcji obiektu lub zamocowane do podstaw płytowych, połączonych z obiektem za pomocą śrub oraz nakrętek, i przenosić obciążenia określone w Polskiej Normie dla barier…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz