Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych - sieci.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych - sieci. - strona 1 Dostosowanie obiektów inżynierskich do warunków terenowych - sieci. - strona 2

Fragment notatki:

Sieci. Dla obszarów miast, gdy pierworys mapy zasadniczej jest sporządzony na planszy kartograficznej, można wykreślać sieci uzbrojenia podziemnego następującymi kolorami:
sieć wodociągowa - kolorem niebieskim,
sieć kanalizacyjna - kolorem brązowym,
sieć cieplna - kolorem czarnym,
sieć gazowa - kolorem żółtym,
sieć telekomunikacyjna - kolorem pomarańczowym,
sieć elektroenergetyczna - kolorem czerwonym,
inne sieci oraz kanały zbiorcze - kolorem czarnym. Wymiary znaków podane są w katalogu znaków w milimetrach. Przy ustalaniu grubości linii przyjęta jest ogólna zasada stosowania dla poszczególnych skal tylko dwóch grubości linii dających się łatwo rozróżniać na mapie. Przyjętą zasadę ilustruje poniższa tabela: Grubość linii w mm 1 : 500 1 : 1 000 1 : 2 000 1 : 5 000 0,13       + 0,18 + + +   0,25       + 0,35   + +   0,5 +       Znaki - symbole określające przedmioty sytuacyjne, należy wykreślać w taki sposób, aby położenie przedmiotu w terenie i znaku na mapie było określone przy pomocy następujących elementów
Znaki symbole należy wykreślać prostopadle do południowej ramki arkusza mapy. Wyjątek stanowią oznaczenia omówione we właściwych punktach szczegółowych objaśnień do poszczególnych znaków:
gdy przedmiot jest rysowany symbolem o kształcie foremnej figury geometrycznej (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, gwiazda), środek geometryczny takiej figury odpowiada środkowi przyziemia przedmiotu terenowego,
gdy znak - symbol jest rysowany jedną linią lub dwiema liniami równoległymi (droga, rów, grobla itp.) - linia, względnie oś znaku odpowiada położeniu osi przedmiotu terenowego
w pozostałych znakach - symbolach - dolny punkt, względnie środek podstawy figury znaku odpowiada w terenie punktowi środkowemu przyziemia przedmiotu, Dla wszystkich wykreślanych elementów treści mapy należy przyjąć zasadę, że minimalna wielkość "światła" między liniami sąsiednimi nie powinna być mniejsza od 0,3 mm. Rysunek mapy należy wykreślić tak, aby poszczególne znaki umowne lub ich części nie przenikały się i nie przylegały do siebie w sposób utrudniający czytelność mapy i obniżający jej dokładność kartometryczną. W miejscach przylegania lub nakładania się znaków należy kreślić rysunek mapy tylko jednym znakiem, oddając pierwszeństwo:

(…)

… się i nie przylegały do siebie w sposób utrudniający czytelność mapy i obniżający jej dokładność kartometryczną.
W miejscach przylegania lub nakładania się znaków należy kreślić rysunek mapy tylko jednym znakiem, oddając pierwszeństwo:
rysunkowi mapy - przed opisami, z wyjątkiem cech wysokości warstwic,
znakom - symbolom - przed znakami konturów sytuacyjnych oraz przed liniami (znakami) siatki kwadratów, z wyjątkiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz