Instrukcja techniczna K-1: Mapa zasadnicza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrukcja techniczna K-1: Mapa zasadnicza - strona 1 Instrukcja techniczna K-1: Mapa zasadnicza - strona 2 Instrukcja techniczna K-1: Mapa zasadnicza - strona 3

Fragment notatki:


    INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1   MAPA ZASADNICZA     WYDANIE TRZECIE Warszawa 1998     Część I   POSTANOWIENIA OGÓLNE      Przedmiot instrukcji i definicje ogólne        Pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje        Metryka mapy zasadniczej        Skale mapy i zasady ich doboru        Treść mapy zasadniczej        Forma mapy zasadniczej     Część II   PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ     Część III   WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH     ZAŁĄCZNIKI:    Załącznik 1   Katalog obiektów i znaków umownych      Załącznik 2   Warunki edycji      Załącznik 3   Zmiany w stosunku do wydania z 1995 roku instrukcji K-1        SPIS TREŚCI SPIS TREŚC       Część I  POSTANOWIENIA OGÓLNE  Przedmiot instrukcji i definicje ogólne     § 1  Niniejsza instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju, zwanej dalej  mapą  zasadniczą , w postaci klasycznej lub numerycznej.  § 2  Edycję mapy zasadniczej wykonuje się w skalach:  1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, zwanych dalej  skalami bazowymi .  § 3  Przepisy niniejszej instrukcji ustalają:   pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje,    pojęcie metryki mapy,    skale mapy i zasady ich doboru,    treść mapy,    formę mapy,    prowadzenie mapy,    wymagania w stosunku do systemów informatycznych.   § 4  Odwzorowanie, obowiązujący układ współrzędnych i podział mapy na arkusze ustalają przepisy  instrukcji O-1 i O-2.  § 5  Jeśli dla określonego obszaru mapa zasadnicza jest już prowadzona w odwzorowaniu innym niż  obowiązujące i w lokalnym układzie współrzędnych, to może ona być prowadzona nadal w tym  odwzorowaniu i układzie, do czasu zakończenia prac nad przekształceniem jej do postaci  numerycznej. Wówczas powinna zostać przetransformowana do obowiązującego odwzorowania i  układu współrzędnych oraz włączona do jednolitego państwowego Systemu Informacji o Terenie.  Sposób i tryb tego postępowania określa Główny Geodeta Kraju.  POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLN  (1) (1     Pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje     § 6  Mapa zasadnicza - zgodnie z art.2, p.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - jest to  wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym  rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a 

(…)

… się odmienną skalę bazową dla części obrębu.
§ 13
Skalę bazową ustala się na podstawie:


stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść,
przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych.
§ 14
Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się, że niżej wymienione skale powinny być
stosowane odpowiednio:
1. skala 1:500 - dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu,
2. skala…
… oraz gruntów rolnych i leśnych
na obszarach pozamiejskich.
POSTANOWIENIA OGÓLNE (5)
Treść mapy zasadniczej
§ 15
Treść mapy dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść fakultatywną.
§ 16
Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią:



punkty osnów geodezyjnych,
elementy ewidencji gruntów i budynków,
elementy sieci uzbrojenia terenu, w szczególności urządzenia nadziemne, naziemne i
podziemne.
§ 17…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz