Systemy mapy numerycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy mapy numerycznej - strona 1 Systemy mapy numerycznej - strona 2 Systemy mapy numerycznej - strona 3

Fragment notatki:


    PRZEGLĄD SYSTEMÓW  PRZEGLĄD SYSTEMÓ PROWADZENIA  PROWADZENI MAPY NUMERYCZNEJ MAPY NUMER     NEOKART GIS -  NEOKART GIS   NUMERYCZNA MAPA  NUMERYCZNA MAPA POLSKI (1) POLSKI ( Numeryczna Mapa Polski  jest bazą danych  GIS. Obejmuje 6 grup tematycznych. Powstała  we współpracy z Polskim Przedsiębiorstwem  Wydawnictw Kartograficznych i jest systematycznie aktualizowana m.in. na  podstawie aktów prawnych i danych GUS. Dane  dostępne są w układzie współrzędnych  geograficznych WGS84 oraz w układzie współrzędnych płaskich “1992”.  Istnieje możliwość zmiany odwzorowania.  Szczegółowość opracowania odpowiada skali  1:500 000.      NEOKART GIS -  NEOKART GIS   NUMERYCZNA MAPA  NUMERYCZNA MAPA POLSKI (2) POLSKI ( Grupy tematyczne       Podział administracyjny :  Obiekty liniowe i poligonowe  z dołączonymi do nich aktualnymi kodami TERYT, nazwami  jednostek administracyjnych oraz podstawowymi danymi  statystycznymi.      Osadnictwo :  Ponad 14 000 miejscowości - obiektów  punktowych, z uwzględnieniem lokalizacji siedzib jednostek  administracyjnych Polski. Obszary zurbanizowane miast  powyżej 100 000 mieszkańców.      Komunikacja :  Sieć autostrad, dróg  międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich wraz z  numeracją i rodzajem dróg oraz linie kolejowe.      Lasy      Hydrografia :  Obiekty liniowe (rzeki, kanały), i  poligonowe (jeziora, zalewy).      Numeryczny model terenu     NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (3) NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (3 Mapa numeryczna dla fragmentu centrum Warszawy. Podkładem dla niej jest numeryczny  model terenu przedstawiony w postaci TIN'a. Mapa zawiera następujące warstwy  informacyjne : ulice, budynki, obszary zielone, place, wody. Ze względu na czytelność  publikacji w internecie, Opisane zostały jedynie niektóre obiekty.     NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (4) NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (4 Ortofotomapa obszarów miejskich wykonana w oparciu o kolorowe zdjęcia lotnicze w skali 1 : 5000.  Opracowanie dotyczy miasta Warszawa. Taka skala zdjęć pozwala na wykonanie ortofotomapy w  skali 1 : 2000.     NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (5) NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (5 Ortofotomapa obszarów miejskich wykonana w oparciu o kolorowe zdjęcia lotnicze w skali 1 :  26 000. Opracowanie dotyczy miasta Warszawa. Ortofotomapa została wykorzystana jako  podkład do wizualizacji budynków w wymiarze 3D.     NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (6) NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (6

(…)

… z wybranymi obiektami o znanych wysokościach
(np. uzbrojenie podziemne),
obliczanie objętości mas ziemnych w stosunku do płaszczyzny poziomej,
skośnej lub innego NMT,
wizualizacji trójwymiarowej powierzchni terenu oraz szczegółów
sytuacyjnych sytuacji na niej występujących,
wyznaczanie obszarów zalewowych.
GEO-INFO (1)
GEO-INFO to nowoczesny, obiektowy System Informacji Przestrzennej. Podstawę systemu…
… przez użytkownika
kryteriów.
Oferta GEO-INFO jest skierowana do szerokiego grona użytkowników Systemów Informacji
Przestrzennej i sięga daleko poza środowisko producentów wielkoskalowych map
geodezyjnych.
Aby sprostać wymaganiom użytkowników mapy nuemrycznej, GEO-INFO posiada
wyspecjalizowane moduły obsługujące zadania z wielu dziedzin.
Z możliwości systemu mogą między innymi korzystać:
geodeci,
osoby prowadzące…
… geometrycznych,
przynależności do systematyki, powiązań oraz numeracji na obiektach istniejących w
bazach systemu. Analizy porządkują zasób, natomiast kontrole wykrywają błędy
opracowania numerycznego.
Moduł Ewidencyjny Jest to zespół procedur i funkcji dających możliwość tworzenia i
przekształcania zasobu związanego tematycznie z treścią mapą ewidencji gruntów i
budynków.
Moduł Uzbrojenia Terenu Moduł ten umożliwia wprowadzanie i edytowanie obiektów z
zakresu treści uzbrojenia terenu. Ponadto jest on niezbędny podczas zakładania i
prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
Moduł Sytuacyjno-Wysokościowy Dzięki temu modułowi istnieje możliwość wprowadzania i
edytowania obiektów z zakresu treści mapy zasadniczej, z wyjątkiem obiektów z zakresu
treści mapy ewidencyjnej i uzbrojenia…
…;
w ujęciu szerszym, jest to podstawa systemu
informacji o terenie i zarządzania nim.
Program EWMAPA zaprojektowany został na
powszechnie dostępne komputery osobiste,
umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie
aktualnie nie dysponuje się dostatecznymi
środkami na założenie kompleksowego systemu
informacji o terenie / SIT/.
Struktura danych
Dane programu EWMAPA są przechowywane w
pięciu podstawowych…
….
GEO-SYSTEM – GEO-DTM (5)
Moduł GEO-DTM realizuje następujące zadania:
w pełni automatyczne tworzenie warstwic o różnym stopniu
wygładzania ich kształtu, z pełną kontrolą przebiegu, usuwaniem
niepotrzebnych fragmentów np. pod budynkami, opisywaniem
wysokością w wybranych miejscach zgodnie z polskimi instrukcjami,
tworzenie przekroju pionowego wzdłuż dowolnej łamanej z
zaznaczeniem przecięć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz