Informatyka w geodezji

note /search

GIS

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1554

    GIS - elementy GIS - eleme       Zasilanie systemu GIS Zasilanie systemu G       Przetwarzanie graficzno-numeryczne:  Przetwarzanie graficzno-numeryczne: grafika rastrowa i wektorowa grafika rastrowa i wektor Raster vs.  Raster v Ve...

Instrukcja techniczna K-1: Mapa zasadnicza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2639

    INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1   MAPA ZASADNICZA     WYDANIE TRZECIE Warszawa 1998     Część I   POSTANOWIENIA OGÓLNE      Przedmiot instrukcji i definicje ogólne        Pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje        Metryka...

MAPA klasyczna i numeryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

    MAPA klasyczna i numeryczna MAPA klasyczna i numeryczn     Podział sekcyjny mapy zasadniczej Podział sekcyjny mapy zasadnicz  (1)   Podział sekcyjny mapy zasadniczej w skalach 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 i 1 : 500 (na przykładzie...

Mapa numeryczna - metody tworzenia mapy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

    MAPA NUMERYCZNA:  METODY TWORZENIA  MAPY NUMERYCZNEJ  WIELKOSKALOWEJ  K-1 1998     WYMAGANIA W STOSUNKU DO  SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH  (1) Systemy wspomagające prowadzenie mapy numerycznej muszą być zdolne do  zasilania Systemu Inform...

Mapa numeryczna - Mapa zasadnicza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

    MAPA NUMERYCZNA MAPA NUMERY     Idea mapy numerycznej (1) Idea mapy numerycznej  Źródło Waldemar Izdebski  Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza     Mapa numeryczna (1) Mapa numeryczna (     Mapa numeryczna (2) Mapa numeryczna (  ...

Numeryczny model terenu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

NUMERYCZNY  NUMERYCZNY MODEL  MODEL TERENU BUDOWA SIATKI NIEREGULARNEJ BUDOWA SIATKI NIEREGULARNE 3751650 3751700 3751750 3751800 3751850 3751900 3751950 5576050 5576100 5576150 5576200 Delaunay triangulation BUDOWA SIATKI REGULARNEJ BUDOWA SIATKI REGULARNE BUDOWA SIATKI REGULARNEJ BUDOWA SIATKI ...

Systemy mapy numerycznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

    PRZEGLĄD SYSTEMÓW  PRZEGLĄD SYSTEMÓ PROWADZENIA  PROWADZENI MAPY NUMERYCZNEJ MAPY NUMER     NEOKART GIS -  NEOKART GIS   NUMERYCZNA MAPA  NUMERYCZNA MAPA POLSKI (1) POLSKI ( Numeryczna Mapa Polski  jest bazą danych  GIS. Obejmuje 6 grup tematycznych. Powstała  we współpracy z Polskim Przedsię...

Wykład o mapach numerycznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

MAPA NUMERYCZNA MAPA NUMERYCZN   WPROWADZENIE WPROWADZENI ISTOTA MAPY NUMERYCZNEJ (1) ISTOTA MAPY NUMERYCZN Źródło Waldemar Izdebski  Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza ISTOTA MAPY NUMERYCZNEJ (2) ISTOTA MAPY NUMERYCZN Źródło Wal...

Rysunek wektorowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

    Obiekty prostego modelu wektorowego     Podział numerycznych modeli przestrzennych     Rysunek wektorowy C-GEO  Rysunek wektorowy C-GEO     Rysunek wektorowy DXF (1) Rysunek wektorowy DXF (1     Rysunek wektorowy DXF (2) Rysunek wektorowy DXF (2 BLOCK    8  ZAGOSPODAROWANIE_TERENU   62  7    ...

Digitalizacja i skanowanie (angielski)

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

    Lecture 11: Digitising and scanning for data entry     So Far in This Course... • We’ve dealt with data that has already been  classified and transformed to a coordinate system.   • It’s been presented to us in a form suitable for  spatial analysis. • We haven’t had to consider a range of iss...