Mapa numeryczna - metody tworzenia mapy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa numeryczna - metody tworzenia mapy - strona 1 Mapa numeryczna - metody tworzenia mapy - strona 2 Mapa numeryczna - metody tworzenia mapy - strona 3

Fragment notatki:


    MAPA NUMERYCZNA:  METODY TWORZENIA  MAPY NUMERYCZNEJ  WIELKOSKALOWEJ  K-1 1998     WYMAGANIA W STOSUNKU DO  SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH  (1) Systemy wspomagające prowadzenie mapy numerycznej muszą być zdolne do  zasilania Systemu Informacji o Terenie następującymi informacjami:   kod obiektu wg Załącznika nr 1, przy czym dopuszcza się używanie zamiennie  kodów literowych i kodów liczbowych,    identyfikator obiektu,    kształt geometryczny obiektu,    lista współrzędnych punktów lokalizujących obiekt w terenie,    przewidziane instrukcją atrybuty obiektu,    źródło danych o położeniu obiektu,    datę utworzenia obiektu,    datę ostatniej modyfikacji obiektu,    nr KERG opracowania, z którego pochodzą dane o obiekcie.      WYMAGANIA W STOSUNKU DO  SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH  (2) § 39 Niezależnie od stopnia generalizacji koniecznej do przedstawienia obiektu na graficznym obrazie mapy  system informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien przechowywać pełen  opis geometri  i atrybutów obiektu. § 40 System informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien zapewnić identyfikację  danych źródłowych stanowiących podstawę zmiany treści mapy. § 41 System informatyczny prowadzący mapę numeryczną powinien pozwalać na uzyskanie klasycznej  formy mapy zgodnej z przepisami niniejszej instrukcji. § 42 Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszarów określonych granicami jednostek  ewidencyjnych. System informatyczny powinien jednak zapewniać możliwość składania informacji z  różnych zbiorów dla uzyskania graficznego obrazu map w sekcyjnym kroju prostokątnym, określonym w  Instrukcji O-2. Z każdą jednostką ewidencyjną musi być związana informacja o arkuszach mapy 1:10  000. § 43 Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o Terenie muszą być  doprowadzane do obowiązującego formatu, określonego przez Standard Wymiany Informacji  Geodezyjnych (SWING)     KODY LITEROWE I LICZBOWE (1)     KODY LITEROWE I LICZBOWE (2) osnowa szczegółowa Punkt szczegółowej osnowy poziomej   O    121   OSP   GEOMETRIA:  Punkt  ATRYBUTY OPISOWE  NAZWA  WARTOŚCI DOPUSZCZALNE  Numer punktu osnowy  ONP  Łańcuch znaków alfanumerycznych  PRZEDSTAWIENIE  GRAFICZNE  UWAGI    Środek okręgu w punkcie osnowy  ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA  GRAFICZNEGO  WYMIARY W SKALI:  ELEMENT     OPIS ELEMENTU  1:500  1:1000  1:2000  1:5000       kropka i linia  średnica  0.18  2.5  0.13 

(…)

…, spoczniki powinny pozostać
nie kreskowane.
UWAGI
Budynek z atrium, nawisem i podporami
nawisu. Obrys nawisu jest osobnym
obiektem. Gdy popdpory w skali mapy
są mniejsze od 1.0 x 1.0 należy użyć
symboli.
Nie kreślić pilastrów < 1.0 w skali mapy.
Podpory wliczać do liczby kondygnacji
np. budynek trójkondygnacyjny podparty
na słupach dwukondygnacyjnych
oznaczać jako pięć kondygnacji.
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz