Infrastruktura techniczna miasta - strona 3

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

2. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego § 161.  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego powinny być zabezpieczone poprzez ochronę: 1) konstrukcyjną, 2) materiałowo-strukturalną, 3) powierzchniową. § 162.  1. Ochrona, o której mowa w § 161 pkt 1, powinna być zrealizo...

Obliczenia hydrauliczne przepustów i małych mostów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2744

3. Obliczenia hydrauliczne przepustów i małych mostów 3.1. Określenia podstawowe i zasady obliczeń 3.1.1. Obliczenia hydrauliczne przepustów i małych mostów obejmują: - wyznaczenie wymiarów przepustu (przewodu, wlotu i wylotu) lub światła małego mostu, - określenie wysokości spiętrzenia przed bud...

Przepusty - podstawa prawna i rodzaje obiektu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

2. Przepusty § 39.  1. Przepusty w miarę możliwości powinny być usytuowane w miejscach naturalnych zagłębień terenu. 2. Przepusty łączące przydrożne rowy powinny być usytuowane prostopadle do osi drogi. § 40.  1. Światło przepustów powinno zapewnić swobodę przepływu miarodajnego wody, z uwzględnie...

Wiadukty, estakady, kładki - podstawa prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

3. Wiadukty, estakady, kładki § 51.  1. Długość wiaduktu nad drogą powinna zapewnić w szczególności bezpieczny ruch pojazdów i pieszych na drodze z zachowaniem wymaganych skrajni oraz nie spowodować zmiany parametrów przekroju poprzecznego drogi. 2. Długość wiaduktu nad linią kolejową powinna zape...

Wymagania powiązań obiektów inżynierskich z drogą i terenem.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Dział III POWIĄZANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Z DROGĄ I TERENEM Rozdział 1 Wymagania ogólne § 79.  Połączenie obiektu inżynierskiego z drogą powinno zapewnić w szczególności: 1) kontynuację ruchu drogowego, 2) właściwe warunki pracy konstrukcji obiektu, 3) odpowiednie ukształtowanie przestrzeni po...

Nośność i stateczność, czyli bezpieczeństwo obiektów inżynierskich....

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Dział IV BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Rozdział 1 Nośność i stateczność § 146.  Obiekty inżynierskie i związane z nimi urządzenia powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w trakcie użytkowania nie stwarzały niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków oraz aby obciążenia mogące na n...

Wymagania ogólne trwałości obiektów inżynierskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Dział V TRWAŁOŚĆ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Rozdział 1 Wymagania ogólne § 152.  Obiekty inżynierskie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzym...

Wymagania ogólne urzędzeń obcych na obiektach inżynierskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Dział VII URZĄDZENIA OBCE NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH Rozdział 1 Wymagania ogólne § 309.  1. Wszelkie urządzenia obce w postaci przewodów: gazowych i z cieczami palnymi, wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci cieplnej oraz kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych itp. powinny być umieszczone na ...

Usytuowanie obiektów inżynierskich w terenie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Dział II USYTUOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W TERENIE Rozdział 1 Wymagania ogólne § 6.  Obiekt inżynierski powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, tak aby była zapewniona jego trwałość oraz warunki prawidłowej eksploat...

Klasy obciążeń taborem samochodowym obiektów inżynierskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

KLASY OBCIĄŻEŃ TABOREM SAMOCHODOWYM OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 1. Klasy obciążeń taborem samochodowym obiektów inżynierskich zależne od klasy drogi określa tabela: Klasa drogi Klasa obciążenia taborem samochodowym według PN-85/S-10030 A, S, GP, G A Z, L co najmniej B D co najmniej C 2. Obiekty...