Współczesne systemy polityczne - strona 11

Ustrój polityczny Republiki Czeskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

Ustrój polityczny Republiki Czeskiej Republika Czeska Geneza Republiki Czeskiej Utworzona po pierwszej wojnie światowej Republika Czechosłowacka przez cały okres międzywojenny pozostawała republiką parlamentarną. Jej ustrój polityczny początkowo określała ustawa z 13 listopada 1918 roku „o tymcza...

Ustrój polityczny Republiki Francuskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1827

Ustrój polityczny Republiki Francuskiej Geneza ustroju republikańskiego Ogólna charakterystyka Francji i ewolucji jej ustroju W wielowiekowej historii Francji szczególną rolę odegrała rewolucja roku 1789, otwierająca okres kapitalistycznego rozwoju społeczeństwa. Obalenie feudalnej struktury społ...

Hiszpania-konstytucja i ustrój terytrorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

GENEZA: KONSTYTUCJA I USTRÓJ TERYTORIALNY Hiszpańską monarchię konstytucyjną trudno jest zaklasyfikować w ramach typologii dwóch podstawowych ustrojów terytorialnych współczesnego państwa, a więc w ramach ustroju federacyjnego (np. Niemcy, Belgia), bądź unitarnego (np. Polska, Szwecja). Kraj ten re...

Irlandia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

IRLANDIA Irlandia jest państwem złożonym z 26 hrabstw, będących zarazem jednostkami podziału administracyjnego. Od 1937r. nosi oficjalną, celtycka nazwę Éire. Została przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych 14 grudn...

Ustrój polityczny Niemiec-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

Ustrój polityczny Niemiec Ewolucja ustroju politycznego Momentem różnicującym rozwój ustroju politycznego Niemiec i wpływającym na pewną swoistość jego cech w porównaniu z życiem politycznym innych państw europejskich był stosunkowo późniejszy niż w innych państwach upadek monarchii absolutnej. W ...

Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 763

Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki Geneza i kształtowanie się amerykańskiego systemu politycznego Geneza Doświadczenia i dorobek ustrojowy stawia Stany Zjednoczone w rzędzie największych demokracji nowożytnych państw. Amerykanie mogą więc zasadnie szczycić się najstarszymi współcześni...

System polityczny Szwajcarii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1575

1 System polityczny Szwajcarii Rys historyczny: Ustrój polityczny Szwajcarii od bardzo dawna jest jednym ze standardów demokracji. Za początek kształtowania się współczesnego systemu Szwajcarii uznaje się zawarcie „wieczystego sojuszu” między trzema alpejskimi gminami (Szwyc, Uri, Unterwalden...

Szwajcaria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

SZWAJCARIA konstytucja z 1 I 2000 - bardo sztywna całkowita zmiana: 100 00 wyborców (ogólny wniosek) - referendum jedna izb parlamentu - musi być poparta przez drugą, jeśli brak akceptacji, referendum, jeśli okaże się że ludzie są za zmianą - skrócenie kadencji parlamentu inicjatywa parlamentar...

USA-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008

KONSTYTUCJA Konstytucja USA jest pierwszą i najstarszą obowiązującą konstytucją na świecie. Została uchwalona 17 września 1787r. (weszła w życie 26 lipca 1788r. po ratyfikacji przez ostatni ze stanów - Nowy York) Składa się z: 7 „artykułów” (rozdziałów) : 1 - kongres, 2 - prezydent, 3 - sąd najwyżs...

Ustrój Włoch-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Geneza i ogólna charakterystyka konstytucji z roku 1947 Włochy stały się republiką w roku 1946, kiedy w wyniku przeprowadzonego referendum obywatele wypowiedzieli się za republikańską formą rządu. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią przeprowadzono 2 czerwca 19...