Irlandia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Irlandia-opracowanie - strona 1 Irlandia-opracowanie - strona 2 Irlandia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

IRLANDIA
Irlandia jest państwem złożonym z 26 hrabstw, będących zarazem jednostkami podziału administracyjnego. Od 1937r. nosi oficjalną, celtycka nazwę Éire. Została przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych 14 grudnia 1955r. Jest członkiem Wspólnot Europejskich od 1973r., w Unii Europejskiej od 1992r. Członkostwo w obu strukturach integracyjnych zostało zaaprobowane w ogólnonarodowych referendach przeprowadzonych odpowiednio: 10 maja 1972r. i 18 czerwca 1992r. Irlandia jest krajem jednolitym narodowościowo: w 1992r. Irlandczycy stanowili 92% ludności kraju. Pod względem wyznaniowym zdecydowaną przewagę posiada ludność wyznania rzymskokatolickiego. 1.Konstytucja Wolnego Państwa Irlandzkiego.
Została uchwalona 1 grudnia 1937r. Składa się z preambuły i 16 rozdziałów o zróżnicowanej objętości. Z uwagi na osobiste zaangażowanie przywódcy Fianna Fail w jej przygotowanie często bywa nazywana „konstytucją de Valery”. Potwierdzają to zarówno względy formalne jak i treściowe. Do tych pierwszych trzeba zaliczyć fakt, że nad jej pierwotną wersją pracowało zaledwie dwóch prawników dobranych osobiście przez premiera i na bieżąco kontrolowanych przez niego. Przedstawiał projekt nowej konstytucji społeczeństwu wykorzystując do tego celu radio oraz wielokrotnie odnosząc się do praz nad nim w trakcie debat w izbie niższej parlamentu. Konstytucja ta przez wiele lat stanowiła symbol ustawy zasadniczej, usiłującej pogodzić demonstrację przez de Valerę konserwatywną wizję państwa, wynikającą z jego interpretacji katolickiej nauki społecznej, z wartościami liberalnymi, właściwymi państwom demokratycznym . Potwierdzały to zawarte w niej gwarancje. Art 44 ust.1 mówił, że „Państwo uznaje specjalną pozycję Świętego Apostolskiego Kościoła Rzymskokatolickiego jako Strażnika Wiary wyznawanej przez ogromną większość obywateli”- ten fragment został usunięty dopiero 35 lat później w wyniku referendum konstytucyjnego. Od momentu wejścia w życie poprawki na mocy referendum 5 stycznia 1973r. żadne wyznanie religijne nie jest wymienione w konstytucji z nazwy, państwo zaś gwarantuje wszystkim konfesjom jednakowy status prawny. Do dziś jednak zostało religijne brzmienie preambuły konstytucji, która zaczyna się od słów: „W imię Trójcy Przenajświętszej od której pochodzi wszelka władza i do której jako naszego ostatecznego końca winny się odnosić wszystkie działania zarówno ludzi, jak i państw (..)” Odwoływanie się twórców konstytucji do konserwatyzmu społecznego można też potraktować jako próbę, włączenia do prawa konstytucyjnego niektórych atrybutów nacjonalizmu typowego dla irlandczyków. Można tu zaznaczyć art. 8 ust.1 który mówi nam, że język irlandzki jest pierwszym oficjalnym językiem narodowym. Treść oficjalnych wydań konstytucji wydano zarówno w języku irlandzkim jak i angielskim. Nazwy najważniejszych stanowisk państwowych mają również obie formy.

(…)

… państwowych mają również obie formy. 2.Struktura naczelnych władz państwa.
a)Prezydent
-art12ust.2 konst. Prezydent wybierany jest przez obywateli Irlandii, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do izby niższej (od 18 roku życia). Głosowanie jest bezpośrednie i tajne, a odbywa się wedle formuły STV. Powinny odbyć się nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji ustępującego przydenta. Wedle art.12 ust…
… oraz nadaje stopnie wojskowe oficerom najwyższym rangą, (ustawy szczególne „pod kierunkiem”),
-symboliczny charakter ma jego wpływ na sferę spraw zagranicznych - może jedynie za radą rządu wypełniać wykonawcze funkcje państwa w ramach lub w powiązaniu z jego stosunkami zagranicznymi (przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów obcych państw oraz, ponownie za radą rządu, dokonuje akredytacji irlandzkich…
…. Zamknięcie debaty może nastąpić w sposób zwany gilotyną: „Polega on na określeniu z góry dnia, kiedy dany projekt ma zostać rozpatrzony przez komisję, a wszystkie nie przedyskutowane w komisji lub na plenum części projektu ustawy zostają przyjęte przez komisję, względnie plenum izby, bez żadnej debaty.”
Projekt ustawy uchwalony przez obie izby zostaje przesłany do prezydenta. Podpisany przez głowę państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz