Współczesne systemy polityczne - strona 12

Wielka Brytania ustrój polityczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 574

WIELKA BRYTANIA ustrój polityczny Dzieje ustroju WB to nie dzieje burzenia starego i budowania nowego ustroju, lecz raczej historia nieuchwytnych modyfikacji, bardzo powolnych zmian. Rzadko wskazać dokładną datę zmian. Natomiast można dokonać periodyzacji ustroju WB wyróżniając w nim okresy: P Okr...

Współczesne systemy polityczne-Białoruś

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

BIAŁORUŚ P O L I T YC Z N O S P O Ł E C Z N Y F E N O M E N AU TO R Y TA R N E J P R E Z Y D E N T U RY A N N A Ł O M Ż A & P I OT R O L E K SY PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI • Rozwój reform wolnorynkowych • Tworzenie prywatnych przedsiębiorstw Białoruskich • Tworzenie przedsiębiorstw zag...

Wykład - Systemy partyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 406

Systemy partyjne. Początkowo zalążki partii politycznych tworzyły się wokół dworów królewskich i magnackich. Powstawały liczne koterie, które rywalizowały ze sobą o wpływy. Były to...

Systemy i …wyborcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wybory są ważne gdy są:  Cykliczne  Równe  Wolne  Rywalizacyjne Wolność oznacza przeciwieństwo przymusu. Szanse nigdy nie będą równe:  Pieniądze  Sprawowanie władzy  Niby żyjemy w systemie wolnym i każdy ma prawo zaistnieć w polityce ale w praktyce pieniądze i pozycja determinują ...

Systemy partyjne z Europy Środkowo-Wschodniej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

W większości państw Europy Środkowo-Wschodniej występuje parlamentaryzm. W różnym stopniu poddano go zabiegowa racjonalizacji np. po przez klauzulę zaporową. Rumunia jest jedynym państwem post komunistycznym gdzie istnieje semiprezydencjalizm.  Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji ...

Państwo prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Konstytucja RP: ust. 2 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” „będziemy niewolnikami prawa abyśmy mogli być wolni” „bez prawa nie może być prawdziwej wolności” Koncepcja państwa prawa ukształtowała się w niemieckiej myśl...

Partie polityczne i grupy nacisku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Partie polityczne są niezbędne do funkcjonowania systemu, gdyż mają reprezentować część społeczeństwa. Państwo a grupy nacisku Różnica w stosunku do partii politycznych:  Grupa nacisku nie dąży do zdobycia władzy i jej sprawowania  Grupy reprezentują zazwyczaj interesy społeczne o mniejszym p...

Literatura:współczesne systemy polityczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Potz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Literatura (współczesne systemy polityczne) Antoszewski Herbut, "Systemy polityczne współczesnego świata" Antoszewski Herbut, "Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej" Antoszewski Herbut, "Demokracje zachodnioeuropejskie" Baszkiewicz, "...

Wykład - Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Zagadnienia: System polityczny USA - Prezydent USA (wybory, odpowiedzialność) - władza sądownicza (Sad Najwyższy -kompetencje) System polityczny Federacji Rosyjskiej - Prezydent (wybory, kompetencje, odpowiedzialność) - Sposób powoływania rządu i kompetencje rządu FR - Zgromadzenie Federalne ...

System polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 714

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 36 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: system polityczny Szwajcarii, informacje wstępne, kantony, referendum, konstytucja, prezydent, kompetencje prezydenta, zasady ustrojowe państwa, deputowani, funkcje parlamentu, prz...