Szwajcaria-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szwajcaria-opracowanie - strona 1 Szwajcaria-opracowanie - strona 2 Szwajcaria-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SZWAJCARIA
konstytucja z 1 I 2000 - bardo sztywna
całkowita zmiana:
100 00 wyborców (ogólny wniosek) - referendum
jedna izb parlamentu - musi być poparta przez drugą, jeśli brak akceptacji, referendum, jeśli okaże się że ludzie są za zmianą - skrócenie kadencji parlamentu
inicjatywa parlamentarzystów
droga ustawodawcza w parlamencie - referendum zatwierdzające podwójne (tj. liczy się głosy pojedynczych wyborców i głosy kantonów - żeby konstytucja była zatwierdzona za musi być większość wyborców i większość kantonów
częściowa zmiana:
100 000 wyborców (ogólny wniosek lub gotowy projekt) do parlamentu, który jeśli to był ogólny wniosek to uchwala na jego podstawie przepis konstytucyjny, a potem podwójne referendum, albo jeśli gotowy projekt to od razu referendum. W drugim przypadku parlament może przedstawić kontrprojekt, wtedy glosowanie odbywa się nad obydwoma projektami i za oboma można się opowiedzieć (wygrywa ten który w większości kantonów). Jeśli parlament jest przeciwko ogólnemu wnioskowi wyborców, ogłaszane jest pojedyncze referendum dotyczące tego czy parlament ma się w ogóle tym projektem zająć, jeśli wynik „za” nie powoduje to skrócenia kadencji, parlament musi po prostu opracować tekst tej zmiany, po tym referendum podwójne.
Inicjatywa parlamentu - w trybie przewidzianym dla uchwał - później podwójne referendum
-instytucja „ustaw pilnych nie mających podstaw w konstytucji” - uchwalane na czas określony, w ciągu pierwszego roku jej obowiązywania musi odbyć się referendum podwójne
Państwo demokratyczne, socjalne, państwo prawa
federalizm
parlament sprawuje „władzę najwyższą” nie ma równowagi władz
-domniemanie kompetencji parlamentu
-szeroki zakres kompetencji
-żaden z czynników pozaparlamentrnych nie może rozwiązać izb, żaden nie może zwołać go na sesję
-izby same rozstrzygają o ważności wyborów
-żaden organ pozaparlamentarny nie ma prawa orzekania o niekonstytucyjności ustaw
-mimo to parlament nie egzekwuje odpowiedzialności politycznej rządu
monokratycznoość egzekutywy - całość władzy w rękach jednego organu, jest to organ kolegialny wybierany przez parlament (ciągle ci sami póki sami nie zrezygnują)
zasada federalizmu
26 kantonów:
dopiero po wyrażeniu zgody zainteresowanej ludności, kantonu, większości Narodu i kantonów mogą zajść zmiany w liczbie i statucie kantonów
dawne 6 półkantonów teraz ma status kantonów, ale wybierają 1 a nie 2 deputowanych do Rady Kantonów, a w referendum podwójnym ich głos licony jako 0,5


(…)

… w których wybierany tylko jeden - większość zwykła
-zgłaszanie kandydatów - 15-osobowe grupy wyborców
-sposób głosowania: wyborca dysponuje taką liczbą głosów ilu ma do wybrania kandydatów, dysponuje nimi swobodnie, może zakreślić kandydatów z jednej listy, bądź kilku skrełsic i na ich miejsce wpisać kandydata z innej listy („pióropusz”) lub dwa razy głosować na tego samego kandydata („kumulacja”)
-system…
… (w 6 kantonach - jednego) deputowanego większością bezwzględną (II tury)
-zakaz ubiegania się o mandat parlamentarny członkom kantonalnych rządów i parlamentów
-parlament niezawodowy - nie może być jedynym źródłem utrzymania
organizacja i funkcjonowanie
-przewodniczący wybierany na roczną kadencje i 2 jego zastępców (przewodniczący kieruje obradami, w rzie remisu jego glos rozstrzygający, ale głosuje…
…, deputowani po prostu wpisują nazwisko
-większość bezwzględna - głosowanie do skutku (od 3 tury nie można wpisywać nowych)
-reguła wybierania tych samych
-nie można odwołać ministrów
spośród Rady Federalnej wybierany Prezydent i Wice prezydent na roczną kadencję, ponowny wybór jest możliwy, ale dopiero wtedy gdy „przejdzie cała kolejka”, wybór w sposób analogiczny jak wyżej sędziowie Trybunału Federalnego…

wydaje rozporządzenia w sprawach pilnych - zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Rady
mimo prezydentury nadal jest szefem swojego departamentu
Trybunał Federalny
Jedyny federalny organ sądownictwa, reszta - kantonalne (jest najwyższą instancją)
Sądownictwo konstytucyjne: -rozpatrywanie skarg konstytucyjnych (podstawowy środek ochrony praw jednostki) które może wnieść każdy, przedmiotem skargi mogą byś…
… w przypadku niezgodności z prawem międzynarodowym
ważności wyboru deputowanych
udzielanie łaski
-funkcja współdziałania w mechanizmie państwa federalnego
sprawa pieczy nad relacjami między Federacja a kantonami
gwarant konstytucji kantonalnych
zgoda na zawieranie umów przez kantony
zatwierdzanie zmian terytorialnych między kantonami
Rząd (Rada Federalna)
-zasada kolegialności - część spraw - szef…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz