Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…

note /search

Historia naturalna w teorii mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1981

Historia naturalna w teorii mediów: 1. Przełom XIX i XX wieku (do lat 20-tych, 30-tych) - faza wszechmocnych mediów - przepotężna moc oddziaływania na odbiorców, bez rozważań nt. różnic między prasą i radiem, życie społeczne dokonuje się pod dyktando...

Kontekst czasu w kształtowaniu się oddziaływania mediów-opracowanie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Kontekst czasu Modele oddziaływania mediów kształtowały się w specyficznym czasie. Był to okres, kiedy nieustannie pojawiały się nowe typy mediów - ogromne przyspieszenie technologiczne wyprzedziło teorię mediów. Teoretycy reagowali na badanie wpływu mediów z opóźnieniem. Specyfika XX wieku Wiek ...

Media jako czwarta władza-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1372

„Bohater pokonał wszystkich wrogów socjalizmu. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył słońce. Ale to nie było słońce. To był Lenin” - z baśni ludów syberyjskich. Media a typy władzy komunikacyjnej „Media są czwartą władzą” - nadużywana powszechnie, bardzo pojemna metafora. W społeczeństwie liberalnym med...

Media w sytuacji kryzysu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

Media w sytuacji kryzysu Pożyteczna rola mediów w sytuacji kryzysu - na przykładzie zamachu w Bostonie. Dyscyplina społeczna mieszkańców miasta przy właściwym wykorzystaniu mediów usprawniła działanie policji i służb miejskich. Jest to jednak przykład sytuacji niejednoznacznej moralnie. Sytuacje z...

Pluralizm poglądów i idei-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Problematyzacja idei Na przykładzie „homofonicznych” wypowiedzi prezydenta Wałęsy i prof. Pawłowicz. Pozytywne aspekty wypowiedzi - umożliwiają samodzielny wybór decyzji odbiorców, wzbogacając dyskurs. Służy to pojawianiu się idei, które są nieobecne, jeśli odbierze się głos jednej ze stron. Ekspo...

Podstawowe pojęcia związane ze społecznym i kulturowym oddziaływaniem ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1260

Współczesna teoria mediów nie wypracowała autonomicznej metody badania wpływu przekazu medialnego na kulturę i społeczeństwo, musi się zatem w zakresie metodologicznym odwoływać do psychologii i socjologii - nie jest to jednak wada, a cecha. Postawy Zakłada się, że media kształtują zachowania i po...

Przemoc w mediach-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 196
Wyświetleń: 805

Wpływ scen przemocy na zachowania agresywne dzieci Z dużą pewnością (za pomocą analizy treści) można ustalić jakie jest natężenie przemocy w programach TV. Badania potwierdziły fakt, że programy zawierają w znacznej mierze sceny przemocy i ...

Skutki oddziaływania mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3738

Media a przestępczość - przykład problematyzacji W PRL-u przestępczość była jednym z obszarów zafałszowań (także statystycznych), media milczały więc na ten temat. Porównując dane z lat Polski Ludowej z obecnymi można odnieść mylne wrażenie, że w systemie demokratycznym przestępczość jest większa. ...

Wpływ telewizji na kulturę-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1267

Analiza kultywacji Georga Gerbnera Wg niej teoria kultywuje, wzmacnia, rozwija specyficzny sposób widzenia świata, który staje się jedyną rzeczywistością społeczną dla wielu ludzi. Mówiąc metaforycznie rzeczywistość medialna zastępuje prawdziwą ­- staje się oknem na świat, ludzie zamiast „spojrzeć ...

Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1463

Kulturotwórcza funkcja mediów: 1. Wielość definicji kultury (16) Słowo "kultura" jest jednym z najbardziej wieloznacznych pojęć, tym samym trudnym do adekwatnego zdefiniowania. Używane jest w różnych znaczeniach - przez filozofów i historyków, etnologów i psychologów, socjologów i teologó...