Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów… - strona 2

Potęga mediów-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

Potęga mediów: 1. Epokowe znaczenie mass-mediów (1) Tylko człowiek potrafi posługiwać się językiem. Wynalazek alfabetu był pierwszym krokiem na drodze rozwoju mediów. Słowo pisane umożliwiło sprawniejsze niż przekaz ustny zachowanie empirycznej wiedzy zgromadzonej przez wcześniejsze pokolenia. Dzię...

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej (20) Media mają pozytywne i negatywne oddziaływanie na człowieka i społeczeństwo, na życie społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe. Jest rzeczą oczywistą, iż należy eliminować złe wpływy mediów i korzystać z dobrych, budujących, ubogacających, edukacyj...

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2324

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne: 1. Pojęcie polityki (7) Polityka, według najbardziej ogólnej definicji to sztuka dochodzenia do władzy, utrzymywania się przy niej i jej sprawowania. Według ks. prof. M. Krąpca jest to również roztropna troska o dobro wspólne, czyli sumę tych warunków ży...

Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym i demokratycznym-opracowan...

  • Uniwersytet Warszawski
  • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym i demokratycznym 1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego (3) Termin „społeczeństwo informacyjne” zrodził się w Japonii. Po raz pierwszy został użyty przez Tadao Umesamo w artykule o ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na „przemysłach informacyjnych”....