Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne - strona 1 Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne - strona 2 Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne: 1. Pojęcie polityki (7) Polityka, według najbardziej ogólnej definicji to sztuka dochodzenia do władzy, utrzymywania się przy niej i jej sprawowania. Według ks. prof. M. Krąpca jest to również roztropna troska o dobro wspólne, czyli sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostka, rodzina i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągać swoją doskonałość, swoje cele.
Nieodłącznym elementem polityki są partie polityczne, czyli grupy, będące częściami społeczeństwa, które mają swoje cele, niestety rzadko zbieżne z dobrem wspólnym. Dlatego niektórzy rozróżniają politykę przez małe „p” i politykę przez „P” duże. Po prostu Polityka przez duże„P” to Polska, wspólny kraj, wspólne dobro, a polityka przez małe „p” to partia, czyli interes małej poniekąd grupy.
Często mówi się o apolityczności jako cnocie, a myśli tak naprawdę o apartyjności. Jako, że uprawianie polityki odpowiada realizowaniu wielkich przeznaczeń narodu, to apolityczność trzeba uznać za przejaw braku patriotyzmu. Natomiast owe nadrzędne cele można realizować bez angażowania się w małe grupy interesów, czyli partie.
Kościół nie powinien być apolityczny, tylko apartyjny. Zresztą w działaniach Kościoła tę apartyjność widać - nie angażuje się on w sprawy poszczególnych stronnictw i nie popiera takich czy innych jednostkowych koncepcji, tylko angażuje się w sprawy związane z godnością człowieka, ochroną życia, rodziny, środowiska, walki o pokój i sprawiedliwość społeczną
2. Pozytywne oddziaływanie mediów (8)
Do pozytywnych aspektów oddziaływania mediów należy zaliczyć wszystkie klasyczne funkcje, które media spełniają w społeczeństwie. Jest to funkcja informacyjna, edukacyjna, i rozrywkowa. Są to też funkcje związane z kształtowaniem opinii publicznej i wyznaczania standardów współżycia społecznego oraz krzewienia kultury. W odniesieniu do gospodarki media wspierają jej rozwój, popularyzują nowe technologie, przedstawiają nowe koncepcje. Nawet reklamy przyczyniają się do pobudzania wzrostu gospodarczego.
Media podtrzymują kulturę, przekazują wartości i dobra wypracowane przez stulecia. Rozwijają je poprzez upowszechnianie różnorodnych treści z wielu dziedzin życia. Motywują do kształcenia. Odbiorcy mają możliwość poznania i zrozumienia wielu aktualnych wydarzeń życia społecznego i kulturalnego, mają możliwość wzbogacić swoją wiedzę, uzupełnić braki edukacyjne, rozwinąć swoje zainteresowania lub zainteresować się nowymi dla siebie dotąd nieznanymi dziedzinami życia, inaczej mówiąc kulturalnie spędzać czas wolny. Programy rozrywkowe maja duże znaczenie w kształtowaniu postaw, opinii widza oraz rozbudzaniu jego wrażliwości na wartości estetyczne.

(…)

….
Powszechne jest reklamowanie bubli, podobnie jak kiedyś było przekonanie, że dobrych towarów nie trzeba reklamować. Oczywiście jedną z funkcji reklamy jest przekazanie informacji na temat nowych produktów i usług. Jednak większość reklamowanych towarów nie różni się niczym od produktów konkurencji. Ważny jest wizerunek i świadomość marki. Towar może być niskiej jakości, bo przecież i tak za chwilę wyjdzie…
… przemawiają mocniejsze argumenty. Jego szczególną odmianą jest katolicka doktryna medialna (…)”. Po Soborze Watykańskim II i jego głównym dokumencie w sprawie mediów Inter mirifica uformowała się nauka Kościoła o mediach, według której człowiek ma naturalne prawo do wypowiadania i rozpowszechniania swych poglądów. Ogranicza je jednak obowiązek przekazywania informacji prawdziwych oraz zasady porządku…
… podejmuje on decyzje opierając się na informacjach niepełnych, szczątkowych, które są mocno zabarwione emocjonalnie, lub na tych, które są najczęściej powtarzane. Media zalewają nas kulturą Zachodu prowadząc do osłabienia polskiej tożsamości narodowej. Styl ten promuje życie pozbawione odpowiedzialności za godność i kształt własnego życia i życia innych, życia narodu. Wyraźna jest także w kulturze…
… realnej. Według tej koncepcji mass media, a zwłaszcza pokazywana w nich agresja, przemoc, okrucieństwo i pornografia odpowiedzialne są za spaczenie ludzkiej psychiki i szkody społeczne. Siła i jakość oddziaływania mediów na człowieka zależy przede wszystkim od cech jego osobowości, a w przypadku dzieci przede wszystkim od środowiska wychowawczego. Ze względu na tak dużą różnorodność osobowości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz