Przemoc w mediach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc w mediach-opracowanie - strona 1 Przemoc w mediach-opracowanie - strona 2 Przemoc w mediach-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ scen przemocy na zachowania agresywne dzieci
Z dużą pewnością (za pomocą analizy treści) można ustalić jakie jest natężenie przemocy w programach TV. Badania potwierdziły fakt, że programy zawierają w znacznej mierze sceny przemocy i agresji, gdyż w kulturze popularnej sensacyjne sceny przemocy przyciągają widzów.
Inny wniosek z badań mówi, że najwięcej scen przemocy zawierają programy dziecięce (jest to przemoc pokazywana w łagodnej formie - bierze pod uwagę stopień wrażliwości emocjonalnej dziecka, ale dzieci różnie reagują na takie obrazy). Konwencja bajki lub baśni jest czytelna - kończą się zwycięstwem dobra, występuje w nich atrakcyjne, ale nieskuteczne zło. Mimo tego dzieci przeżywają każdą z opowieści (wynika to z psychologii dziecięcej - lęków egzystencjalnych, które są centralną częścią świata dziecka - dziecko stara się je samo przezwyciężyć, co jest korzystne i rozwijające).
Badania UNESCO
Przeprowadzone z udziałem 5 000 dzieci z 23 krajów. Badania wykazały nagminność scen przemocy w filmach i programach dla dzieci, wykazały także powszechną fascynację agresją i przemocą, szczególnie obserwowaną wśród chłopców. 88% dzieci biorących udział w badaniach rozpoznawało postać Terminatora (bardzo trudny w odbiorze film - ze względu na motyw podróży w czasie).
Oglądanie scen przemocy podwyższające prawdopodobieństwo agresywnych zachowań wiąże się z problematyką postaw (dokładnie z komponentem behawioralnym postawy), a ich związek jest znacznie trudniejszy do sprawdzenia.
Dokument Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w dokumencie z 1993 roku opublikowało, że „nie ma wątpliwości, że osoby oglądające dużo programów TV ze scenami przemocy wykazują większą tolerancję na zachowania agresywne, dopuszczają większe natężenie agresji, i same są bardziej skłonne do podejmowania takich zachowań”. Teza ta jest dość zaskakująca, biorąc pod uwagę prestiż ATP - nauka nie jest bowiem w stanie niczego rozstrzygnąć ostatecznie. Naukowcy starają się, aby ich hipotezy były potwierdzane z możliwi dużym prawdopodobieństwem, ale istnienie różnica między stwierdzeniem „nie ma żadnych wątpliwości” i „z określonym wysokim prawdopodobieństwem'.
Charakterystyka rozumowania
Ten typ rozumowania jest ponadto bezkrytycznym przyjmowaniem schematu przyczynowo-skutkowego, w którym sceny agresji i przemocy eksponowane w mediach są przyczyną zachowań agresywnych. Takie rozumowanie jest rzadko spotykane nawet w naukach fizycznych. Zaskakujący zatem jest fakt, że „modelowe” rozumienie schematu zostało wykorzystane w empirycznym wzmocnieniu badań psychologicznych.


(…)

…, lecz nagromadzenie zdarzeń wywołujących lęk we współczesnych przekazach medialnych przeznaczonych dla dorosłych może mieć negatywne konsekwencje dla psychiki dzieci.
Treści pornograficzne
Podobnie jest z treścią oddziaływania treści o charakterze pornograficznym. Termin „pornografia” jest niezwykle trudny do zdefiniowania - trudno określić co nią jest, a co nie. Doświadczenie amerykańskie i szwedzkie pokazują, że nie ma dowodów na to, że pornografia skłania do przemocy wobec kobiet. Jak wykazały badania dostęp do tzw. łagodniej pornografii znacznie zmniejszył ilość przestępstw seksualnych, a zwłaszcza gwałtów zbiorowych.
Podsumowanie
Badania dot. wpływu oddziaływania mediów na dzieci i młodzież prowadzone były od kilkudziesięciu lat. Pomimo zaangażowania ogromnych środków, różnych metodologii oraz międzynarodowych, interdyscyplinarnych epik wyniki mają cięgle status hipotez.
Do hipotez (oczekujących na weryfikacją) nt. niepożądanych oddziaływań mediów należą:
- wzrost izolacji społecznej (tworzący się nowy typ samotności - telewizyjno-internetowej);
­- mniejsza ilość czasu poświęcana przez dzieci i młodzież prace domowe;
- wzrost wierności (w wymiarze intelektualnych i poznawczych);
- mniejsza ilość czasu poświęcana na zabawy…
…. przestępczości odnoszą się do świata zew., a więc wykraczającego poza codzienne doświadczenia i mogą wywołać wrażenie rzeczywistego wzrostu przestępczości.
Trzeba pamiętać, że mówienie o aktach przemocy i łamaniu prawa jest jednym z obowiązków mediów. Warto zwrócić uwagę też na to, że szczególną cechą poznawczą ludzi jest duża skłonność do generalizowania nielicznych przypadków i czynienia z nich reguły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz