Skutki oddziaływania mediów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki oddziaływania mediów-opracowanie - strona 1 Skutki oddziaływania mediów-opracowanie - strona 2 Skutki oddziaływania mediów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Media a przestępczość - przykład problematyzacji
W PRL-u przestępczość była jednym z obszarów zafałszowań (także statystycznych), media milczały więc na ten temat. Porównując dane z lat Polski Ludowej z obecnymi można odnieść mylne wrażenie, że w systemie demokratycznym przestępczość jest większa.
Trendy współczesne
Nagłośnienie problemów ważnych dla mniejszości (np. homoseksualistów) - rola współczesnych mediów.
Problematyzacja dokonywana w mediach pokazuje, że coś, co w teorii dyskursu publicznego nazywa się teorią „sepizacji” (od somebody else problem - problem kogoś innego) wpływa na świadomość społeczną (potoczną) - zmienia ją.
Na mechanizmy zmian świadomości potocznej nie można przekładać postępu cywilizacyjnego, nie zachodzą one symetrycznie. Świadomość potoczna zmienia się nieskończenie wolniej od technologii.
Problematyka dotycząca skutków oddziaływania mediów
Podział skutków: krótkotrwałe i długotrwałe oraz pozytywne i negatywne.
Obowiązującą aktualnie teorią jest behawioralny model oddziaływania (opierający się na założeniach behawioryzmu i neobehawioryzmu). Jest on niezwykle popularny przez swoją prostotę metodologiczną. Podstawowymi kategoriami go charakteryzującymi są bodźce i relacje. W małym stopniu uwzględnia on świadomościowe aspekty interpretacji ekspozycje medialnej. Zwolennicy tego modelu skupiają się na analizie cech komunikatu i na reakcjach widowni, publiczności, audytorium.
Duże znaczenie zyskało ukonkretnienie modelu wykorzystywane do badań wpływu przekazu telewizyjnego na indywidualne zachowania. Jego ograniczeniem jest natomiast (wg Constocka i jego zespołu) fakt, że w zaskakująco niewielkim stopniu uwzględnia cechy komunikatu medialnego oraz poziom kompetencji społeczno-kulturowych odbiorcy.
Pobudzenie odbiorcy
Zwolennicy tego modelu koncentrują się na reakcjach emocjonalnych (pobudzeniu) odbiorcy. Model ten ogranicza się do takich analiz, ponieważ było to najłatwiejsze do osiągnięcia. Każdy komunikat wywołuje jakiś poziom pobudzenia emocjonalnego - pozytywnego lub negatywnego. Jest on łatwy do zbadania, bo większość ludzi potrafi zdać sobie sprawę z własnego pobudzenia i jego charakteru.
Empiryczna weryfikacja modelu
Empiryczna weryfikacja modelu nie została jeszcze dokonana, ponieważ nie jest ona możliwa do osiągnięcia. Każda konfirmacja lub falsyfikacja dokonuje się z określonym poziomem prawdopodobieństwa.
Wykorzystanie modelu
Model ten był wykorzystywany przez wiele lat do badań nad zależnościami zachodzącymi między komunikatami medialnymi (zawierającymi akty, sceny przemocy i agresji) a rzeczywistym poziomem przemocy i przestępczości.


(…)

….
Rozważania na temat agresji w mediach
Uwaga: zgodnie z tezami socjobiologii gatunek ludzki odznacza się trzema charakterystycznymi cechami, które dzieli z wieloma gatunkami żyjącymi stadnie:
- istota ludzka jest z natury agresywna,
- człowiek jako „zwierzę” żyjące stadnie buduje świat hierarchiczny, oparty na zasadzie dominacji i uporządkowania,
- człowiek jest gatunkiem terytorialnym, borni terytorium…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz