Pluralizm poglądów i idei-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pluralizm poglądów i idei-opracowanie - strona 1 Pluralizm poglądów i idei-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Problematyzacja idei
Na przykładzie „homofonicznych” wypowiedzi prezydenta Wałęsy i prof. Pawłowicz.
Pozytywne aspekty wypowiedzi - umożliwiają samodzielny wybór decyzji odbiorców, wzbogacając dyskurs. Służy to pojawianiu się idei, które są nieobecne, jeśli odbierze się głos jednej ze stron. Eksponowanie własnych poglądów na świat musi być dozwolone w państwie demokratycznych.
Korzyści płynące z obecności pluralizmu poglądów, idei
- media dostarczają tematów do wspólnych przemyśleń i refleksji
- media dostarczają syntetycznej wiedzy o świecie
- zróżnicowanie mediów sprawia, że każda grupa społeczna i reprezentanci każdego poziomu wykształcenia mogą znaleźć w nich coś dla siebie
- zakres i wielowymiarowość wiedzy prezentowanej przez media wszystkich typów sprawia, że dostęp do zgromadzonych przez ludzkość zasobów wiedzy staje się coraz bardziej otwarty (księgozbiory internetowe, wirtualne muzea sztuki, wirtualne płytoteki)
- media zapewniają konstrukcję prospołecznych zachowań i postaw
- nowoczesne media wspierają proces współczesnej socjalizacji
- media są coraz szerzej i coraz intensywniej wykorzystywane jako instytucja edukacji szczegółowej (wykorzystywanej w procesach dydaktycznych na różnych poziomach)
- pod kontrolą rodziców media są pożyteczne w kształtowaniu tożsamości człowieka
Koncepcja tożsamości E. Ericssona
Zgodnie z nią człowiek (jednostka, podmiot) rozwija swoją tożsamość w ciągu całego procesu życia. Odmiennie niż w przypadku koncepcji osobowościowych, Ericsson przyjął, że zespół autodefinicji, który budujemy do opisu samego siebie, może zmieniać się w zależności od cyklu życia, w którym znajduje się człowiek. Z ośmiu cykli życiowych wg Ericssona cztery pierwsze opisują tożsamość niemowlęcia i małego dziecka, piąta faza (adolescencja) opisuje przemiany w tożsamości zachodzące w okresie dojrzewania, trzy ostatnie cykle opisują młodość, dorosłość i wiek dojrzały (starość).
We wszystkich cyklach życia powinno dojść do zasadniczej przemiany tożsamości ze względu na cechy fizjologiczne, poziom hormonów i relacje, w jakie jednostka wchodzi ze swoim otoczeniem społecznym.
Koncepcja ta zakłada dynamiczny rozwój człowieka w procesie jego życia. Jest nową perspektywą teoretyczną, zasadniczo różniącą się od koncepcji rozwoju osobowości. Koncepcja osobowości i tożsamości stanowią dwie odmienne, ale teoretycznie równouprawnione porządki. Z ich odmienności wynika jedna konsekwencja - terminów (kategorii) osobowość i tożsamość nie można używać odmiennie.


(…)

… - rola mediów w tym obszarze wynika również z przedefiniowania pojęcia kultury popularnej: przez wiele lat była traktowana jako synonim kultury masowej, uznawanej za „gorszą, brzydszą i mniej wartościową siostrę kultury wysokiej”, jeszcze 50 lat temu kulturę masową definiowano odnosząc jej cechy do cech kultury elitarnej - taki zabieg definicyjny powodował, że kulturze masowej przypisywano rozmaite…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz