Polityka - strona 11

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, behawio...

Doskonalenie struktury organizacyjnej - Struktura funkcjonalna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Systemy wewnątrz organizacji: układ decyzyjny - stanowiska kierownicze uporządkowane hierarchicznie i funkcjonalnie; system informacyjny - odpowiednik systemu nerwowego; informacja jest elementem niezbędnym dla każdego działania (zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie inform...

Działania zorganizowane i zasady zarządzania - Pojęcie kierowania, zar...

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji. Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy. Jest do działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodne z celem tego,...

Etapy budowy planu operatywnego - rozłożenie produkcji w czasie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Etapy budowy planu operatywnego : aktualizacja danych zawartych w rocznym planie produkcji W rocznym planie produkcji budowanym na podstawie prognoz zbytu lub już złożonych zamówień, przedstawione są przewidywane wielkości produkcji w poszczególnych kwartałach lub miesiącach, a) należy dokonać oce...

Wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim Przemiany społeczno-gospodarskie wpłynęły w ostatnich latach na funkcjonowanie polskich firm, przedsiębiorstw, organizacji. Przemiany te maja pozytywny i negatywny skutek. Przede wszystkim producenci w tych czasach zmuszeni są zabiegać o klien...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

FMEA- analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Stosowanie tej metody na etapie konstrukcji polega na badaniu wszystkich możliwych i przypuszczalnych błędów przed zaaprobowaniem rozwiązania konstrukcyjnego. W procesie produkcji FMEA wykorzystuje się do badania możliwości wystąpienia błędów w to...

Formy organizacyjno prawne przedsiebiorstw w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to podstawowa jednostka gospodarki, wyodrębniona od względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, realizująca zasadę maksymalnej efektywności gospodarowania. 2. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub...

Funkcja motywowania w zarządzaniu - Bodźce niematerialne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

MOTYWOWANIE M otywowanie polega na wpływaniu (pobudzaniu, stymulowaniu) na zachowanie się człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy (pobudki) skłaniające do działania. Motyw to stan psychiczny organizmu wywołany przez bodziec, który wyrażony jest przez potrz...

Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej - Podmiot gospodarczy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

FUNKCJONOWANIE FIRMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ NA PRZYKŁADZIE BROWARU W LEŻAJSKU SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI RYNKOWEJ I JEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE . Ogólna charakterystyka procesu przekształceń własnościowych w Polsce. Analiza procesu prywatyzacji browaru Leżaj...

Globalizacja a suwerenność

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Globalizacja a suwerenność Obecnie we współczesnym świecie obserwujemy zmiany zachodzące w dziedzinach gospodarczych wynikających z procesów globalizacji. Państwa prowadzące swoją politykę ekonomiczną chcąc mieć swoje miejsce we współczesnym świecie muszą ograniczyć suwerenność tej polityki. Przy ...