Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania - strona 1 Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania - strona 2

Fragment notatki:

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, behawioralnej, ilościowej. Wiek XVIII reprezentowali: R. Owen → skoncentrował on uwagę na czynnikach wzrostu wydajności pracy i wykorzystywania pracy ( skrócenie dnia pracy do 10,5 h z 24 h, zakaz zatrudniania dzieci poniżej 10 roku życia). Ch. Babbaga → matematyk, skoncentrował się na aspektach ilościowych wzrostu wydajności na kształtowaniu pracowników z uwzględnieniem ich predyspozycji fizycznych i psychicznych. Przyjął, że każdy pracownik ma się uczyć tego do czego się najlepiej nadaje. Właściwy rozwój szkoły klasycznej i zarządzania wiąże się z F.W. Taylorem. Taylor przeprowadził eksperymenty przy piecach hutniczych i w transporcie, pozycje pracy, wielkość i kształt narzędzia. W wyniku tego nastąpił radykalny wzrost wydajności pracy. Nie zwracał większej uwagi na stan psychofizyczny ludzi. Na tym tle postawiono mu zarzuty. Rezultatem badań Taylora było: dobór pracowników według tego do czego się najlepiej nadają, naukowe szkolenie pracowników. Głównym nurtem klasycznej teorii org. i zarządz. jest badanie postępowania kierowników i metody działań kierowników. Na funkcje kierownicze składają się czynności: techniczne, handlowe, ochronne, finansowe, rachunkowe, kierownicze. Henry Fayor → jego 14 zasad: podział pracy, dyscyplina, jedność kierownicza( czyli każda jednostka organizacyjna ma swojego kierownika), jedność rozkazodawstwa, sprawiedliwe wynagrodzenie, centralizacja( czyli stopień skupienia władzy), hierarchia ( przejrzysty układ władzy) ład i porządek, odpowiednie traktowanie personelu, stabilność personelu, inicjatywa, duch jedności.
Szkoła behawioralna zwraca uwagę na człowieka, jego zachowania i reakcję. Hugo Chunsterberg → jego główne osiągnięcia: wykorzystywanie zjawisk psychologii jest podstawowym czynnikiem wydajności pracy. Teoria "XY" Daglas McGregor → jest twórcą tych teorii. Teoria "X" są to ludzie leniwi i do pracy trzeba ich przymuszać, pracę traktują jako zło konieczne, reprezentuje negatywne cechy człowieka. Teoria "Y" wg niej człowiek z natury traktuje pracę jako zjawisko naturalne, jest ambitny. Teorie wywierają potężny wpływ. Obecnie możemy wyróżnić trzy dalsze podejścia do teorii org. i zarządz. to kierunek: systemowy sytuacyjny i dynamicznego zaangażowania. Teoria systemów zwraca uwagę na dynamiczny i wzajemnie powiązany charakter organizacji oraz zadań kierowniczych. W ten sposób stwarza ramy planowania działań i przewidywania ich bezpośrednich oraz dalekosiężnych skutków. Kierunek sytuacyjny → jest wynikiem prac kierowników, konsultantów, którzy starali się wykorzystać koncepcje gł. szkół teorii zarządzania w sytuacjach rzeczywistych. Dynamiczne zaangażowanie → to pogląd mający na celu to, że czas i wzajemne stosunki międzyludzkie zmuszają kierownictwo do ponownego przemyślenia tradycyjnych poglądów wobec ciągłych zmian. Podsumowując teoria org. i zarządz. stwarza trwały punkt odniesienia do porządkowania doświadczeń ludzi. Umożliwia im skuteczne przekazywanie tych aspektów zarządz. i org., które uważają za istotne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz