Globalizacja a suwerenność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja a suwerenność - strona 1 Globalizacja a suwerenność - strona 2 Globalizacja a suwerenność - strona 3

Fragment notatki:

Globalizacja a suwerenność Obecnie we współczesnym świecie obserwujemy zmiany zachodzące w dziedzinach gospodarczych wynikających z procesów globalizacji. Państwa prowadzące swoją politykę ekonomiczną chcąc mieć swoje miejsce we współczesnym świecie muszą ograniczyć suwerenność tej polityki.
Przy omówieniu zagrożeń jakie niesie globalizacja należy zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie co to są "współczesne problemy globalne"?
Problemy globalne to wyodrębniona na podstawie naukowo zasadnych kryteriów grupa współczesnych zagadnień, których zidentyfikowanie oraz naukowa analiza i oparte na tej identyfikacji analizy i sposoby rozwiązywania mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości całego świata.
Źródłem powstawania problemów globalnych jest zawsze działalność człowieka i jego zachowania zbiorowe, w różnych dziedzinach życia.
Poznanie problemów globalnych z całą ich złożonością ma doniosłą wartość praktyczną. Postępująca globalizacja świata, proces rozbudowy wszelkiego rodzaju więzi, w tym przede wszystkim gospodarczych, łączących wszystkich z wszystkimi, czyni każdą praktyczną działalność zależną od stanu i funkcjonowania całego "systemu-świat". Są wszelkie przesłanki, aby sądzić, że proces ten będzie się dalej i szybko rozwijał. Każdy więc, kto przygotowuje się do praktycznej działalności na najbliższe dziesięciolecia, powinien orientować się w mechanizmach tego procesu, a zwłaszcza występujących w nim zagrożeniach, które właśnie są charakterystyczne dla współczesnych problemów globalnych. Próbując definiować określenie owych problemów należy nadmienić, iż pojęcie "globalny" oznacza w kontekście naszych rozważań określenie jako "planetarny", "światowy". Dotyczy w tej czy innej mierze całego naszego globu. Rodowód współczesnych problemów globalnych - to wojny światowe XX wieku.
Dla zrozumienia współczesnych problemów globalnych konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt iż okoliczności wybuchu, przebiegu i skutków tych ogromnych wydarzeń mają do dziś wpływ na kształtowanie się problemów, które nas interesują ( I-II wojna światowa). Nie można w jednoznaczny sposób określić, kiedy rozpoczęły się procesy globalizacyjne. Niewątpliwie jednak na procesy te istotny wpływ miały w/w wydarzenia. Po roku 1945 w rezultacie wielu konfliktów regionalnych wojen i wstrząsów społecznych nastąpił rozpad systemu kolonialnego, europejskie metropolie utraciły kontrolę nad swą kolonialną peryferią. Powstał tzw. Trzeci Świat, nazwa używana od lat pięćdziesiątych naszego stulecia dla zbiorowego określenia wielu nowych pokoleniowych państw w Afryce i Azji, państw liczących setki milionów mieszkańców, słabo rozwiniętych, biednych a często wręcz głodujących. Formalna w znacznym stopniu niepodległość tych państw, ich zacofanie, wyłoniły problemy teoretyczne. Postawiono pytanie: co dalej z tą olbrzymią światową peryferią? Wtedy właśnie zrodziła się teoria modernizacji Trzeciego Świata, który dla tego celu miał pójść drogą wyznaczoną przez swoje dawne centra, rozwinięte kraje kapitalistycznego Zachodu. Trzeci Świat miał przyjąć zachodni system ekonomiczny, zachodnią technologię i system wartości.


(…)

… Ekonomiczna A. Smitha. Paradygmat o "systemie świata" zawdzięczamy dwóm historykom Amerykaninowi J. Wallersteinowi i Francuzowi F. Braudelowi. Ich poglądy uzupełniają się. J. Wallerstein w pracy opublikowanej w dwóch częściach ( I cz. 1974 r., II cz. 1980 r.) pod wspólnym tytułem "Współczesny system - świat", głosi tezę, że podstawą tego systemu jest gospodarka kapitalistyczna zrodzona pierwotnie w Europie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz