Polityka - strona 10

Controlling - definicja i cechy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

controlling Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", które oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie bez sprzężenia zwrotne...

Cykl badania metopracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Cykl badania metod pracy. Wybór celu i przedmiotu badania. Rejestracja stanu faktycznego. Krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego. Projektowanie stanu proponowanego. Wprowadzenie w życie zaprojektowanego usprawnienia. Ad. 2 Kartowanie jest jedną z technik w ramach ogólnej metody obserwacji...

Cykl produkcyjny przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Cykl produkcyjny I. CYKL PRODUKCYJNY Opisany przeze mnie cykl produkcyjny przedstawia proces leczenia 1 osoby. Jako przykład przedstawiłem cykl leczenia osoby po przebytym zawale serca. Proces leczenia jest inny, dostosowany indywidualnie dla każdej osoby, jednakże przedstawiłem tutaj wszystkie c...

Prawo pracy - omówienie - Dni wolne od pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Czas pracy Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczającyc...

Decydowanie a podejmowanie decyzji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Na czy polega istota decydowania i jaka jest różnica między procesem podejmowania decyzji. Istota decydowania polega na tym, że meneger mając świadomość wyboru działania, powinien postanowić, co i dlaczego wybiera, i jakie mogą być tego przewidywane skutki. Wyborów takich każdy kierownik musi dokon...

Decydowanie i rozwiązywanie problemów

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

DECYDOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Zagadnienia rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Ogół sytuacji poznawczych dzielimy na: ZADANIA - gdy sytuacja jest znana o zamkniętej i określonej strukturze. PROBLEMY - gdy sytuacja jest nieznana (gdy przynajmniej jeden z elementów struktury jest...

Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania - Proces

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1617

Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania Podejmowanie decyzji jest częścią procesu planowania. Obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Może odnosić się do konkretnego aktu, lub też do ogólnego procesu. Jest to świadomy i nielosowy wybór spośród wielu, (przynajmniej ...

Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi - relacje

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

DEZINFORMACJA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI SPIS TREŚCI Wstęp Zarządzanie to zbiór działań prowadzących do osiągania zamierzonych celów poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów. Z definicji tej wynika, że zarządzanie postrzegane tu jest...

Diagram Ishikawy - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

DIAGRAM ISHIKAWY DIAGRAM ISHIKAWY Kaoru Ishikawa to współtwórca kół jakości, tzn. grup roboczych, w których robotnicy spotykali się po to, aby omawiać propozycje udoskonaleń. Ishikawa...

Doktryny ekonomiczne Adama Smitha

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

ADAM SMITH 1723 - 1790 Smith był szkockim ekonomistą o poglądach liberalnych, które przedstawił w książce "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" (1776). Dzieło to jest uznawane za podstawowe w ekonomii klasycznej...