Etapy budowy planu operatywnego - rozłożenie produkcji w czasie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy budowy planu operatywnego - rozłożenie produkcji w czasie - strona 1

Fragment notatki:

Etapy budowy planu operatywnego :
aktualizacja danych zawartych w rocznym planie produkcji W rocznym planie produkcji budowanym na podstawie prognoz zbytu lub już złożonych zamówień, przedstawione są przewidywane wielkości produkcji w poszczególnych kwartałach lub miesiącach, a) należy dokonać oceny warunków --wewnętrznych (poziom techniczny, poziom zatrudnienia, stopień zaawansowania robót czyli wielkość produkcji w toku, zapasów, stopień dyspozycyjności posiadanych zdolności produkcyjnych)
--i zewnętrznych (fundusz czasu pracy, ceny zaopatrzeniowe- surowców, energii) funkcjonowania zakładu
b) rozstrzygnąć sposób realizacji produkcji --produkcja na zamówienie - sfera zbytu włączona jest w sferę wytwarzania. W wypadku gdy łączny cykl realizacji zamówienia nie przekracza horyzontu planowania, ustalenie przyszłych zadań jest w dużym stopniu ułatwione dzięki wyeliminowaniu ryzyka zawsze związane z prognozowaniem zapotrzebowania. Gorzej gdy konkurencja wymusza realizację zamówień klientów w okresie krótszym niż wynosi łączny cykl realizacji wtedy trzeba szybko przygotować surowce i zrealizować zamówienie. Zapotrzebowanie na wyroby pochodzi z dwóch źródeł: prognoz popytu i zamówień hurtowni, jednostek handlowych lub indywidualnych.
--produkcja do magazynu - prognozy są głównym źródłem informacji o zaopatrzeniu na wyroby ujęte w planie rocznym jak i operatywnym pl. pr. Występują tutaj dwa oddzielne cykle: wytwarzania i zbytu co znacznie zwiększa ryzyko finansowe wszelkich decyzji planistycznych.
rozłożenie produkcji w czasie- występują dwa skrajne rozwiązania -- wykonywanie równoległe - w każdym z okresów planistycznych produkuje się cały asortyment- pozwala to na lepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców bez potrzeby tworzenia zapasów wyrobów gotowych. Jednocześnie ułatwia równomierne obciążenie zdolności produkcyjnych. (z punktu widzenia celów marketingowych jest korzystniejsze)
-- wykonywanie kolejne - tylko ograniczony asortyment, pozwala to na wzrost wielkości serii ale ogranicza ofertę dla rynku przy jednoczesnym wydłużeniu czasu obrotu zapasów
Planując produkcję w czasie należy uwzględnić należy: zaspokojenie potrzeb odbiorców, równomierne obciążenie zdolności produkcyjnych, zmniejszenie liczby jednocześnie wytwarzanych asortymentów.
zgrubne bilansowanie obciążeń Bilansowanie obciążeń ma na celu ustalenie czy zakładane wielkości produkcji w poszczególnych okresach mogą być wykonywane przy danej zdolności produkcyjnej.
Zgrubne bilansowanie - polega na porównaniu dysponowanego funduszu czasu pracy z pracochłonnością zadań planowych. Uwzględnia się w nim tylko te komórki produkcyjne które stanowią wąskie gardła.
Wąskie gardła- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz