Planowanie operatywne produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3661
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie operatywne produkcji - strona 1

Fragment notatki:

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: planowanie operatywne elementem planowania produkcji w przedsiębiorstwie, tworzenie planu produkcji wyrobów finalnych, zlecanie produkcji, koncepcje produkcji.

Wprowadzenie Rozdział I PLANOWANIE OPERATYWNE ELEMENTEM PLANOWANIA PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.Pojęcie produkcji i planowania produkcji.
2.Poziomy planowania.
3.Cele planowania operatywnego
Rozdział II
TWORZENIE PLANU PRODUKCJI WYROBÓW FINALNYCH
1.Pojęcie planu produkcji i ogólna procedura opracowania planu produkcji 2.Ustalenie zadań produkcyjnych.
3.Rozkład produkcji w czasie i bilansowanie obciążeń.
Rozdział III
ZLECANIE PRODUKCJI
1.Klasyfikacja systemów zlecania.
2.Podstawowe wskaźniki planowania produkcji.
Rozdział IV
KONCEPCJE PRODUKCJI
1. Koncepcja produkcji just in time..
2.System KANBAN
Zakończenie WSTĘP
Poniższa praca jest pełną charakterystyką procesu planowania działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie. Opisuje sposób opracowania schematu, według którego realizuje się zadania produkcyjne (planu produkcji) i współczesne koncepcje takie jak: „dokładnie na czas” i za pomocą kart KANBAN. Uzmysłowi czytelnikowi podstawowe zasady funkcjonowania zakładu produkcyjnego.
ROZDZIAŁ I
PLANOWANIE OPERATYWNE ELEMENTEM PLANOWANIA PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Pojęcie produkcji i planowania produkcji.
„Produkcja jest pierwszą i najważniejszą fazą procesu gospodarowania. Jest świadomą, celową i zorganizowaną działalnością ludzi, polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych i świadczeniu usług dla zaspokojenia ich potrzeb. Warunkiem prowadzenia produkcji jest połączenie w jednym miejscu i czasie trzech tradycyjnych czynników produkcji: pracy (zatrudnienia), ziemi i kapitału oraz dwóch nowoczesnych - techniki i technologii oraz przedsiębiorczości. Rozmiary produkcji uzależnione są od: nakładów czynników produkcji, możliwości ich powiększania w czasie oraz od możliwości substytucji jednych czynników przez inne (głównie pracy przez kapitał).
W przedsiębiorstwie w krótkim okresie (kilkunastu tygodni) istnieje możliwość powiększania nakładów tylko niektórych czynników produkcji (zatrudnienia i obrotowej części kapitału), w tych warunkach wielkość produkcji rośnie najpierw szybciej, a później wolniej od nakładów tych czynników, po czym osiąga maksimum.


(…)

… przy jak najmniejszym zaangażowaniu środków do tego potrzebnych . Praktyczne wdrożenie systemu “JIT” oznacza , że dostawca towaru musi przyjąć 100% odpowiedzialność za realizację dokładnie określonego pod każdym względem zamówienia (ilość ,jakość, gatunek) w wyznaczonym przez klienta czasie i na określonych wzajemnie przez obu partnerów zasadach. W przypadku typowej działalności produkcyjnej wyżej wymienione…
… może wpływać na przebieg procesu produkcyjnego. Dwa ostatnie punkty charakteryzują w najbardziej wyraźny sposób zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstw po wdrożeniu systemu JIT. Elastyczność produkcji to przede wszystkim dążenie do wykorzystania jak najszerszym zakresie wszelkiego potencjału drzemiącego w firmie. Firma nie ogranicza się tylko do standardowej produkcji ale poszukuje okazji rynkowych, aktywnie…
… pozwalający na realizację przez firmę wszystkich strategii marketingowych od strategii lidera, przez pretendenta, specjalisty rynkowego lub naśladowcy.
W Polsce już od pewnego czasu daje się zauważyć tendencja podejmowania reorganizacji przez niektóre firmy, które dążą do wdrożenia systemu ze względu na specyfikę rynku na, którym działają. Pamiętajmy że najczęściej firmy wdrażają system gdy zaczynają mieć kłopoty ze sprzedażą, co dla niektórych z nich jest jednak momentem zbyt późnym. Podstawowym argumentem za wdrożeniem systemu JIT są koszty których można uniknąć . Przykładowo : zredukowanie poziomu zapasów na magazynach i kosztów ich obsługi, zredukowanie poziomu potrzebnych zapasów (redukcja ich poziomu w okresach sezonowych) i kosztów zaopatrzenia, zwiększenie stabilności sprzedaży przez pracę…
… przeznaczony dla przedsiębiorstw przemysłowych o produkcji seryjnej i wielkoseryjnej.
FUNKCJE PODSYSTEMU:
Obsługa przyjmowania zamówień i utrzymywanie kartoteki zamówień. Wstępna ocena możliwości produkcyjnych dla przyjętego portfela zamówień. Sporządzanie ogólnozakładowego planu produkcji w układzie ilościowo - wartościowym z podziałem na wybrane okresy. Generowanie miesięcznego wykonawczego planu produkcji…
… przygotowanie planów awaryjnych, zakładających rozwiązania utrzymania produkcji w toku przy wszelkiego rodzaju awarii dotyczącej operacji będącej “wąskim gardłem”. Produkowanie produktów tylko dobrej jakości, kontrola procesu powinna być zapewniona od momentu rozpoczęcia projektu aż do dystrybucji go do klienta. Producent nie może pozwolić sobie aby szybkość realizacji zamówienia obniżyła jakość produktów…
… wykorzystywanie istniejących już elementów systemu produkcyjnego. Często firma otrzymując zamówienie podejmuje najprostszą decyzję związaną z dokonaniem nowych inwestycji w celu usprawnienia linii produkcyjnej pod kątem zamówienia. Nie dokonuje jednak analizy długookresowej, czy powyższa inwestycja na pewno będzie w przyszłości wykorzystana, jakie są jej rzeczywiste koszty. Owocuje to rozszerzaniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz