Planowanie przepływu materiałów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 8421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie przepływu materiałów- opracowanie - strona 1 Planowanie przepływu materiałów- opracowanie - strona 2 Planowanie przepływu materiałów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie przepływu materiałów.
Otoczenie przypływu materiałów w przedsiębiorstwie.
Omówione dotychczas obszary planowania dotyczyły przepływów surowców i materiałów, komponentów, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów w sieciach i łańcuchach dostaw. Zarządzanie przepływem materiałów powszechnie uważa się za główny obszar czynności planistycznych i kontrolnych, wspierających wytwarzanie wyrobów i usług. Obszar zarządzania przepływem materiałów przedstawia rysunek poniżej.
Zapamiętaj: Zarządzanie przepływem materiałów to zespół czynności planistycznych, organizacyjnych, sterujących i kontrolnych, realizowanych dla zapewnienia zgodnego z przyjętymi kryteriami przebiegu procesów zaopatrzenia materiałowego i produkcji.
Etap przepływu materiałów zgodnie z przedstawionym rysunkiem kończy się wraz z wyprodukowaniem wyrobu gotowego. Jednak produkt podlega dalszej dystrybucji w łańcuchu dostaw do klienta, dlatego całość zagadnień zarządzania przepływem materiałów jest procesem ściśle powiązanym z pozostałymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa i podlega uwarunkowaniom zarówno sprzedaży i dystrybucji, jak i produkcji. Procesowe powiązanie kolejnych faz przepływu materiałów, komponentów, półproduktów, wyrobów gotowych tworzy „zewnętrzny i wewnętrzny łańcuch dostaw”, łącząc wiele obszarów planowania: dostaw, finansów, inwestycji, marketingu, zasobów ludzkich.
Zapamiętaj: Planowanie przepływu materiałów należy zawsze rozpatrywać w kontekście łańcucha dostaw, zarówno wewnętrznego (fazy przepływu w przedsiębiorstwie np. zaopatrzenie produkcja, dystrybucja), jak i zewnętrznego (np. dostawca, producent, dystrybutor).
W ciągu ostatnich lat zauważalny jest ciągły rozwój i doskonalenie metod, technik i narzędzi umożliwiających zintegrowane i analityczne podejście do planowania przepływu materiałów w łańcuchach dostaw. Istotne znaczenie ma równoczesny rozwój zintegrowanych systemów informatycznych, wspomagających proces planowania w łańcuchach dostaw i wymianę danych planistycznych w komunikacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.
Spójność w procesie planowania przepływu materiałów dotyczy trzech podstawowych przekrojów planowania:
Poziomu i horyzontu planowania - planowanie na poziomie strategicznym (horyzont planowania: np. powyżej 1 roku), taktycznym (horyzont planowania: np. powyżej 1 miesiąca do roku), operatywnym i bieżącym (horyzont planowania: np. poniżej 1 miesiąca) - poziom planowania;
Fazy przepływu materiałów w łańcuchu dostaw - faza zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji - zasięg planowania;
Obszaru planowania - logistyki (w tym: zapasów, magazynowania, transportu), marketingu, finansów, zasobów ludzkich, remontów i napraw, inwestycji -

(…)

… zależne).
Położenie punktu rozdzielającego w łańcuchu przepływu materiałów wiąże ze sobą ryzyko inwestycyjne i ryzyko utraty zamówienia klienta:
jeżeli punkt rozdzielający, z którego jest obsługiwane zamówienie klienta, jest położony blisko klienta i rynku (np. zapas w sieci sprzedaży), wówczas ryzyko utraty zamówienia klienta jest znikome (klient może kupić produkt, kiedy chce), ryzyko inwestycyjne…
… i z tego powodu może wybrać dostępny produkt konkurencyjny), ale ryzyko inwestycyjne jest mniejsze (np. z tego powodu, że produkt jest dostarczany zgodnie z popytem - według ilości, miejsca i czasu wymaganych przez klienta - wówczas kapitał jest „zamrożony” w zapasie na krótki okres czasu). położenie punktu rozdzielającego dalej od klienta to taktyka zarządzania przepływem materiałów ukierunkowana na długi cykl…
… i zapasów w toku produkcji;
PR 2 - produkcja na magazyn - powoduje utrzymanie zapasów wyrobów gotowych w magazynie centralnym (stanowiącym miejsce spływu wyrobów z produkcji); stąd są realizowane zamówienia do klienta; produkcja charakteryzuje się mniejszą stabilnością i planowością, mniej przewidywalny jest poziom i asortyment zapasów w magazynie centralnym; zapasy produkcji w toku są także mniej stabilne…
… z wysokich zapasów półproduktów; rośnie niestabilność przepływu materiałów i koniczność utrzymania zapasów materiałów; zasoby produkcyjne do fazy montażu finalnego są w miarę stabilne obciążane produkcją na zapas półproduktów; wzrasta niestabilność zamówień do dostawców, gospodarki magazynowej i potrzeby doraźnych zamówień na materiały;
PR 4 - produkcja na zamówienie - cykl produkcyjny uruchamiany…
… materiałów na jedną sztukę wyrobu; normy zużycia są określane w podstawowych jednostkach miary dla danego rodzaju materiału (np. sztuki, kilogramy, metry, litry).
Przykład:
Normy ilościowe zużycia materiałów na jedną sztukę wyrobu - Miernik elektryczny
Wyrób finalny
Nazwa materiału (części, podzespołu)
Indeks materiałowy
Norma ilościowa
Miernik elektryczny
ME 142
1 szt.
Konstrukcja
K 8
1 szt.
Zasilacz
Z 220…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz