Formy organizacyjno prawne przedsiebiorstw w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy organizacyjno prawne przedsiebiorstw w Polsce - strona 1 Formy organizacyjno prawne przedsiebiorstw w Polsce - strona 2 Formy organizacyjno prawne przedsiebiorstw w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to podstawowa jednostka gospodarki, wyodrębniona od względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, realizująca zasadę maksymalnej efektywności gospodarowania.
2. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, która dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego.
3. Przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość to dążność (zdolność) do pomnażania kapitału w drodze podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, materializująca się w postaci innowacji, umiejętności wykorzystania pojawiających się szans i okazji, unikania zagrożeń oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków.
4. Firma. Firma to:
Umowna nazwa przedsiębiorstwa zawierająca często nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa, a nawet określająca jego charakter (np. sp. z o.o., S.A.) i rodzaj działalności.
Samo przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe.
Przenośnie - ustalona reputacja, renoma lub opinia.
5. Innowacja. Innowacja to odkrywanie lub wymyślanie oraz wprowadzanie do użytku czegoś nowego. Nie każda zmiana jest innowacją. Istotą innowacji jest nowość, oryginalność (przekształcenie twórczego pomysłu w nowy wyrób, usługę lub metodę działania).
6. Wyróżniki przedsiębiorcy. Wyróżniki przedsiębiorcy:
prywatna własność produkcji, czyli posiadanie własnego kapitału,
motyw działania, którym jest usilne dążenie do wzbogacenia się, czyli do pomnożenia kapitału,
mechanizm działania polegający na inwestowaniu posiadanych lub pożyczonych pieniędzy w określone przedsięwzięcia, najczęściej w produkcję dóbr i usług, na kierowaniu tymi procesami i sprzedaży wytworów,
generowanie zysku (krótko i długoterminowego), a więc dodatniej różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (dochód, obrót, utarg) a poniesionymi kosztami.
niepewność zysku wiążąca się z ryzykiem inwestowania zasobów, grożąca stratami, które pokrywa się z własnego kapitału.
7. Klasyfikacja form spółek. Klasyfikacja form spółek z punktu widzenia:
Podstawy ekonomicznej utworzenia i związanego z nią zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania:
spółki kapitałowe:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),
spółka akcyjna (S.A.).
spółki osobowe:

(…)

… kapitału.
7. Klasyfikacja form spółek.
Klasyfikacja form spółek z punktu widzenia:
Podstawy ekonomicznej utworzenia i związanego z nią zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania:
spółki kapitałowe:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),
spółka akcyjna (S.A.).
spółki osobowe: spółka cywilna (S.C.),
spółka partnerska,
spółka jawna,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo - akcyjna.
Źródła prawa regulującego powstanie i funkcjonowanie:
spółki handlowe:
spółka partnerska,
spółka jawna,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo - akcyjna,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna.
spółki cywilne.
Spółki osobowe: konstrukcja oparta jest na osobowości uczestników. Biorą oni bezpośredni udział w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, angażują bowiem nie tylko swój majątek…
….
FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW
PODMIOTY GOSPODARCZE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
PODMIOTY GOSPODARCZE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
Y
FIRMA
JEDNOOSOBOWA
S.C.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sp. z o.o.
S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
SPÓŁKA
JAWNA
SPÓŁKA
PARTNERSKA
SPÓŁKA KOMADYTOWO - AKCYJNA
SPÓŁDZIELNIA
INNE (FUNDACJE, ZAKŁADY BUDŻETOWE)
9. Podmiot gospodarczy.
Podmiot gospodarczy to osoba fizyczna…
… spraw spółki
Duży poziom bezpieczeństwa majątkowego akcjonariuszy, łatwy obrót akcjami, możliwość pozyskania przez komplementariuszy dodatkowego kapitału
Duży poziom bezpieczeństwa majątkowego wspólników ze względu na ograniczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych udziałów lub wykupionych akcji
Podstawowa wada
Niski poziom bezpieczeństwa majątkowego wspólników w związku z pełną i solidarną odpowiedzialnością wszystkich wspólników za zobowiązania spółki
Odpowiedzialność partnerów za swoje zobowiązania majątkiem osobistym
Niski poziom bezpieczeństwa komplementariuszy
Skomplikowany i kosztowny tryb zawiązania i prowadzenia spraw spółki
12. Formy konstrukcji kapitału i integeacji organizacyjnej przedsiębiorstw.
12.1. Spółka joint venture (joint venture w dosłownym…
… dominujących (macierzystych), które nie tylko spełnia tę funkcję, lecz również prowadzi działalność operacyjną (produkcyjną lub handlową). Czasem "jednostka nadrzędna" koncernu staje się czystą spółką kierowniczą, której jedynym zadaniem jest kierowanie koncernem, a nie zajmowanie się produkcją lub sprzedażą. W takim przypadku koncern przybiera posiać holdingu.
Kierownictwo koncernu dąży do maksymalizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz