Działania zorganizowane i zasady zarządzania - Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działania zorganizowane i zasady zarządzania - Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji.  - strona 1 Działania zorganizowane i zasady zarządzania - Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji.  - strona 2 Działania zorganizowane i zasady zarządzania - Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji.  - strona 3

Fragment notatki:

1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji. Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy. Jest do działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodne z celem tego, który kieruje i mające szerszy zakres pojęciowy od zarządzania.
Władza kierownika wypływa stąd, że zajmuje on w formalnej organizacji co najmniej pozycję o co najmniej jeden szczebel wyższą w stosunku do podwładnych.
Zarządzanie to rodzaj kierowania przy którym kierujący ma uprawnienia zwierzchnie w stosunku do podległych mu pracowników lub instytucji, wynikające bezpośrednio z własności środków produkcji albo nadane przez organy reprezentujące właściciela środków produkcji. Polega na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych. Organizacja to wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania, mająca określoną strukturę skierowaną na osiągnięcie jakiegoś celu lub celów. Podstawowe własności każdej organizacji to:
celowość - istnienie celu i dążenie do jego realizacji,
złożoność - wielość różnorodnych części składających się na całość,
odrębność - wyodrębnieni celów i struktury z otoczenia i jednoczesne powiązanie celów i struktury z otoczeniem.
2. Efekt działania zorganizowanego. Efektem synergicznym nazywamy takie działanie, w wyniku którego efekt zorganizowanej pracy zespołowej jest wyższy aniżeli suma efektów działań indywidualnych. Zjawisko to nazywamy również równością 2 + 2 = 5 .
W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.
3. Zasady zarządzan ia i organizacji pracy. Zasady organizacji pracy możemy podzielić na:
Zasady o charakterze ogólnym:
podziału pracy - każdą trudność trzeba podzielić na tyle cząstek, na ile jest to możliwe i na ile trzeba, aby je najlepiej rozwiązać (Adamiecki, Fayol, Taylor),
koncentracji pracy - zgromadzenie i połączenie wyspecjalizowanych w realizacji tego samego zadania wykonawców i aparatury w jednym miejscu i pod jednym kierownictwem zwiększa wynik użyteczny pracy,
harmonizacji pracy - harmonizacja działań oznacza, że wyniki pracy będą tym lepsze, im lepiej będą dobrane i ze sobą skoordynowane uczestniczące w niej elementy, ludzie i środki działania oraz im czasy działania poszczególnych elementów będą ze sobą lepiej zgrane i zsynchronizowane (Adamiecki).


(…)

… właściwych stosunków międzyludzkich,
obiektywnej oceny i sprawiedliwości - zakłada, że obiektywna ocena pracowników należy do grupy najsilniejszych bodźców dobrej roboty,
wynagradzania i nagradzania pracowników - zwraca uwagę na konieczność stosowania bodźców po to, aby który został oceniony pozytywnie, w przyszłości zachował się analogicznie, nagradzanie wiąże się ze stwarzaniem tzw. sytuacji nęcących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz