Polityka - strona 12

Globalizacja przedsiębiorstw - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

GLOBALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Stały wzrost bezrobocia, zniszczenie środowiska, zatruta żywność, choroby cywilizacyjne, wzrost motoryzacji, ilości śmieci, pogłębiająca się przepaść między biednymi i bogatymi, przestępczość, uzależnieni...

Globalizacja - omówienie - Światowa Organizacja Handlu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

GLOBALIZACJA Globalizacja oznacza tworzenie nowego typu powiązań miedzy przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest to proces w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata maja znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi, przedsiębiorstw i całych społeczeńst...

Globalizacja i procesy globalizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Co to jest globalizacja? W ostatnim czasie obserwujemy pewne zmiany w ekonomii w skali globalnej. Widzimy, że firmy z różnych części świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miejscach. Jednocześnie rozwój nowoczesnych technologii powoduj...

Grupy formalne i nieformalne - Grupa społeczna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne. Organizacja dzieli między nich różne zadania i funkcje, a jednocześnie dla realizowania tych zadań i funkcji łączy ich w mniejsze lub...

Hierarchia w zarządzaniu kadrami i personelem

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Hierarchia w zarządzaniu kadrami i personelem ; -*polityka kadrowa (założenia i wartości) - właściciele, naczelna kadra kierownicza; -*strategia kadrowa (zarządzanie strategiczne - cele i sposoby ich osiągania) - naczelna kadra kierownicza;-* sterowanie kadrami (zarządzanie operacyjne - realizacja ...

Idea przedsiębiorczości - teoria i praktyka

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym Przedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym, nastawiona na osiąganie zysku ze swej działalności produkcyjnej i/lub usługowej o...

Innowacje - definicje podstawowe

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

INNOWACJE Definicje podstawowe TWÓRCZOŚĆ - zdolność człowieka do tworzenia nowych idei czy pomysłów lub nowego spojrzenia na idee już znane. INNOWACJE - kierowanie wysiłkiem na rzecz opracowania nowych wyrobów i usług. Nowy produkt lub usługa, będące wynikiem tej działalności. POSTĘP TECHNICZNY -...

Istota i rodzaje innowacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Istota i rodzaje innowacji Nowoczesna firma musi być organizacją twórczą. Powinna zatem reagować na działania konkurencji nowymi wyrobami, formami marketingu itp. Twórcza firma na zdolność do twórczości, tj. tworzenia nowych idei, czy pomysłów lub do nowego spojrzenia na znane już idee. „Twórczość ...

Istota i historia controllingu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

ISTOTA CONTROLLINGU Historia controllingu Idea controllingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1778 roku funkcjonowała w centralnej administracji państwowej instytucja „comptrollera”. Po raz pierwszy nazwa controlling użyta została w 1892 roku jako nazwa stanowiska pracy zaplanowanego w firmie...

Istota stragtegicznego zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Istota stragtegicznego zarządzania - Stworzenie strategii umożliwiającej maksymalne wykorzystanie szans i silnych stron organizacji , przy jednoczesnym neutralizowaniu wpływu zagrożeń (najlepiej inkomercję w szansie) i słabych stron organizacji Zarządzanie strategiczne obejmuje trzy podstawowe zada...